E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp

MBO | Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp | Drietal | 45 minuten

Bekijk de video: ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’ Bekijk de video opnieuw vanaf het gedeelte dat een van de mantelzorgers een eikel pakt aan de voet van de boom. Bekijk het  gedeelte t/m dat de groep weer doorloopt. Beschrijf precies, dat wil zeggen in gedragstermen, en ieder van het drietal voor zichzelf, wat je ziet en […]

start

Artistieke vormgeving

MBO | Artistieke vormgeving | Individueel | 45 minuten

Bekijk de video: ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’  en wees vooral gericht op Nouzha. Aan het begin van de video zie je dat ze vooral goed luistert naar de andere jonge mantelzorgers in de groep. Ze geeft complimenten. Wat denk je dat er door haar heen gaat aan het begin van de video? Denk je dat […]

start

De stille kracht

MBO | De stille kracht | Individueel | 60 minuten

Ga naar de video ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’ . Bekijk de video helemaal. Bekijk daarna de video nogmaals maar dan alleen de scene waarin Nouzha in beeld is. Wat valt je op aan haar gedrag? Denk je dat ze zich verbindt? Bedenk bij je antwoord (ja of nee) waardoor en in welke scene dat herkenbaar […]

start

De inventieve mantelzorger

MBO | De inventieve mantelzorger | Individueel | 60 minuten

Bekijk de video:  ‘Jessie’s verjaardag’ Let daarbij vooral op de positie van de mantelzorger. 2. Wanneer je de video bekeken hebt vul je onderstaand schema in. In kolom 1 zie je over welke scene je gaat nadenken; in de tweede kolom schrijf je op welke gedrag je feitelijk bij de mantelzorger gezien hebt en in de […]

start

Primair vormgeven

MBO | Primair vormgeven | Tweetal | 45 minuten

Bekijk de video:  Jessie’s verjaardag’ Bestudeer met name het gedrag van de man. Hij heeft een traumatisch hersenletsel als gevolg van een fietsongeluk. Welke initiatieven komen vanuit hemzelf? Noem minmaal 3 situaties waarin hij initiatief neemt. Lees nu eens terug (zie instructievideo) wat primaire vormgeving betekent. ‘In Primaire vormgeving gaat het om een heel basaal […]

start

Herkennen van spelniveaus

MBO | Herkennen van spelniveaus | Individueel of tweetal | 45 minuten

Bekijk de instructievideo van Homo Ludens Je ziet in deze video 3 niveaus van vormgeven. Deze niveaus gelden voor iedereen. Het kan zijn dat de niveaus allemaal gebruikt worden maar vaak heeft iemand een voorkeur voor een specifiek niveau van vormgeving. Welk vormgevingsniveau ligt het dichtst bij jou? Bedenk bijvoorbeeld hoe je je vrije tijd […]

start