E-learning Informele Zorg

Gevolgen van NAH op de naasten

 • Palm, J. (2013). Hersenletsel heb je niet alleen. Over de complexiteit van niet zichtbare gevolgen van hersenletsel. Assen: van Gorcum.
 • Prinsen, A. (2008). Heb ik een probleem dan? Ziektebesef en interventies bij hersenletsel. Nunspeet: Interakt-Contour.
 • Schipper, K., Hendrikx, A., Dauwerse, L., Willems, V., en Abma, T. (2010). Deelnemen, geven en zijn. Eindrapportage sociaal maatschappelijke participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel vanuit patiëntenperspectief. Amsterdam: VU Medisch Centrum/ Hersenstichting Nederland.
 • Sieh, D. et al. (2011). Jonge mantelzorger heeft behoefte aan aandacht. Jeugd en Co, 2011(1), 18-26.
 • Smits, P., Ponds, R., Farenhorst, N., Klaver, M. & Verbeek, R. (2016). Handboek neuropsychotherapie. Amsterdam: Boom.
 • Van Dam, H., & Meijer, F. (2017). Een lepel in de soep. Verhalen en uitleg over niet-aangeboren hersenletsel. Twello: Zozijn.
 • Vink, H. & Kollaard, S. (red.), (2008). Zorgboek Niet-aangeboren hersenletsel. Amsterdam: Stichting September.
 • Witteveen, E., Admiraal, A., Visser, H. & Wilken, J. (2010). Communicatie bij hersenletsel, begrijpen we elkaar? Houten: BSL.
 • Website: hersenletsel
 • Website: hersenletsel uitleg
 • Website: BrainKids
 •  Zorgstandaard NAH