E-learning Informele Zorg

Ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk

 • Brandts, M., Witteveen, E. (2016). Werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Ondersteuning in het dagelijks leven. In: A.-M. Bergen, J.P. Wilken (red.). Handboek Werken in de wijk. Amsterdam: SWP.
 • De Gast, W., & Hetem, R. (2018). Basisboek vrijwilligersmanagement. Aansturen, begeleiden en ondersteunen. Bussum: Coutinho.
 • Grasmeijer, A., Stock, A. & Witteveen, E. (2016). Informele zorg rond mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Leidraad voor professionele inzet. Wmo-wijzer. Utrecht: HU.
 • Herman, S. (2012). Het ecogram, sociale netwerken in kaart gebracht. Politeia, Leuven (tweede editie).
 • Hillebregt, C. (z.d.). Onderzoekers zijn net als uitvinders…toch? Blog C. Hillebregt.
 • Kruijswijk, W., Van den Hoek, K., & Van de Maat, J. (2014). Bouwen aan Buurthulp. Utrecht: Movisie.
 • Kruijswijk, W., Peters, A., Elferink, J., Scholten, C., & De Bruijn, I. (2013). Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld. Houten: BSL.
 • McGoldrick, M. e.a. (2008). Genograms: Assessments and Interventions. Third edition.
 • Movisie, Aan de slag met sociale netwerken. De 44 bekendste methoden verzameld. Movisie.
 • Steyaert, J., Kwekkeboom, R. (2012). De zorgkracht van sociale netwerken. Utrecht: WMO-werkplaatsen.
 • Witteveen, E., &  Keesom, J. (2012). Een sterk netwerk: voor goed leven na hersenletsel. Utrecht: Hogeschool Utrecht Kenniscentrum Sociale Innovatie. Een sterk netwerk.
 • Witteveen, E., & Keesom, J. (2012). In het oog in het hart  Actieve ondersteuning van mantelzorgers bij NAH. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie.