Homepage

Een e-learning module Informele Zorg Samen Geven We Kleur


Waarom?
Het aandeel ouderen met een migratieachtergrond in Nederland wordt steeds groter. Zij hebben
hoge verwachtingen van hun kinderen en naasten wat betreft zorg. De mantelzorgers lijken in deze
positie vast te zitten door ook de aanname dat behoeften bij migrantenouderen door de familie en
eigen gemeenschap worden opgelost (Fokkema et al., 2016). Wanneer binnen de familie door één
familielid deze zorg gegeven wordt, heeft de hele familie aan de ervaren zorgplicht voldaan.
MantelzorgNL ziet in de praktijk dat juist deze mantelzorgers zich eenzaam voelen en vaker
overbelast dreigen te worden. Zij maken weinig tot geen gebruik van ondersteuning. Met een divers
vrijwilligersbestand kan er meer gericht en gewenste ondersteuning aan mantelzorgers in het
algemeen geboden worden en aan mantelzorgers met een migratieachtergrond in het bijzonder.
Behalve versterking aan ondersteuning van mantelzorgers, is er grote behoefte aan meer diversiteit
onder vrijwilligers. Vrijwilligers met een migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd bij
vrijwilligersorganisaties, terwijl 1 op de 4 Nederlanders een migratieachtergrond heeft. Dit aandeel
zal tot 2050 bovendien zeer waarschijnlijk toenemen (Verkenning bevolking 2050, CBS 2020). Het
vinden van voldoende vrijwilligers is voor veel (mantelzorg ondersteunende) organisaties in het
algemeen al een grote uitdaging. In het bijzonder speelt dit bij mensen met een migratieachtergrond.
Voor het uitbreiden van het vrijwilligersbestand is het aantrekken van potentiële vrijwilligers met een
migratieachtergrond een grote kans.


Je bezoekt deze pagina omdat je op zoek bent naar (potentiële) vrijwilligers met een
migratieachtergrond. Of ben je wel met hen in contact maar zoek je naar hoe je (beter) op hen kan
aansluiten. Misschien wil je gewoon leren over cultuursensitief werken met vrijwilligers. In deze e-
learning module doe je inzichten op en krijg je handvatten waar je direct in de praktijk mee aan de
slag kunt. Door samen (meer) KLEUR te geven zorgen we ervoor dat mantelzorgers van diverse
culturele achtergronden profijt hebben van vrijwillige inzet.


Opbouw
Deze module is onderdeel van het project Samen Geven We Kleur (MantelzorgNL). In het project is
kennis opgehaald over cultuursensitief vrijwilligerswerk om mantelzorgers (beter) te kunnen
ondersteunen. Op basis van het verzamelde materiaal is er, naast deze e-learning module, een
training ontwikkeld. Je kunt de e-learning module los volgen of als voorbereiding op deze training.
Iedere les bestaat uit een uitleg, opdrachten en aanvullend materiaal zoals literatuur en films.

Elke opdracht begint met een overzicht waarin staat:

  • Het leerdoel
  • Welke onderwijswerkvorm (KOLB)
  • Of de opdracht individueel of in groepjes gedaan wordt.
  • Hoeveel tijd nodig is om deze opdracht te doen.
    Vind je het leuk om via de e-mail regelmatig tips en inspiratie te ontvangen? Klik dan hier.