E-learning Informele Zorg

Sociaal netwerk versterken en benutten

De ouders/brussen zijn niet de enige die met de persoon met (L)VB  leeft. Er zijn ook familieleden, vrienden, kennissen, buren, de buurt en eventueel vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook organisaties en medewerkers waar contact mee is. Hoe krijgt je nu deze mensen in beeld? Hoe weet je wie men regelmatig tegenkomt? Hoe intiem wordt die relatie ervaren? En hebben de ouders/ brussen hetzelfde netwerk als de persoon met (L)VB?  In deze opdrachten leer je het netwerk in beeld brengen. Je leert samen met de ouders/ brussen te weten wie actief is en waarin. Hoe betrek je mensen uit het netwerk om een actieve rol te spelen in de zorg? Hoe helpt dat bij vragen over respijtzorg? Je leert ook hoe vrijwilligers ingezet kunnen worden en wat er nodig is om een goede match te maken. En daarbij speelt in alle gevallen: hoe de zorg duurzaam kan zijn als de zorgvraag complexer wordt.

Casuïstiek
Taakgebied professional
Perspectief naasten Competenties
Niveau mbo 3/4 
Competentie
Niveau hbo 6 
Versterken:
Het versterken van het sociale netwerk.
Ouders en brussen  kunnen zich vaak handelingsverlegen voelen in het vragen naar ondersteuning in hun eigen netwerk en het vragen om ondersteuning daarbij.

 

Ouders en brussen willen graag hulp bij het goed afstemmen van de afgesproken taken en verantwoordelijkheden van de vrijwilligers

De professional:

 

Kan het netwerk informatie geven over de specifieke beperking en gedragskenmerken van (L)VB en hoe daar adequaat mee om te gaan.

Ondersteunt het denken over het invulling geven aan de vernieuwde relatie(s).

De professional:

 

Is in staat om het netwerk in beeld te brengen samen met de ouders en brussen.

Is in staat het netwerk te verbinden en voorlichting te geven en te kijken wie een rol kan spelen.

Maakt toekomstplanning bespreekbaar.

Verlichten:

Het organiseren van sociale ondersteuning om ervoor te zorgen dat ouders en brussen de mantelzorgtaken kunnen (blijven) uitvoeren.

Ouders en brussen merken dat betrokkenheid van het netwerk op de lange termijn afneemt. Ze hebben een behoefte aan een professional die dat helpt voorkomen.

 

Ouders en brussen willen graag hulp bij het behouden en vergroten van hun netwerk .

Ouders en brussen hebben behoefte aan passende respijtzorg

De professional:

 

Heeft bijzondere aandacht voor situaties rond (L)VB waarbij (jonge) kinderen zijn betrokken

Signaleert dreigend isolement van ouders/brussen en maakt dit bespreekbaar bij collega’s.

Signaleert de behoefte aan respijtzorg en maakt dit bespreekbaar bij collega’s.

De professional:

 

Realiseert zich dat het nieuwe werken met meer vrijwillige inzet niet een simpele kwestie is van overhevelen van taken van de ene (betaalde) naar de andere (onbetaalde) partij maar er moet, om kwaliteit te waarborgen, ook geleerd en financieel ondersteund en gefaciliteerd worden.

Kan moeilijk verstaanbaar gedrag verstaanbaar maken of moeilijke (sociale) situaties invoelen en aan het netwerk uitleggen waarom deze ontstaan

Kent de gespecialiseerde organisaties die respijtzorg geven zoals logeerhuizen/ dagbesteding en organiseert deze indien nodig.