E-learning Informele Zorg

Toolbox

Gevolgen van (L)VB op de naasten

Algemeen

Over (L)VB
  • Toegankelijk en eenvoudig taalgebruik -Begrijpelijk taalgebruik
  • ‘Werken met ontwikkelingsleeftijden’ van Bianca Vugths-De Groot - Boek
  •  Informatie over de verschillende cliëntgroepen binnen de sector - Cliëntgroepen
Over informele zorg bij (L)V

Professioneel samenwerken met mantelzorgers

Algemeen

Signalering/meetinstrumenten
  • Care Reaction Assessment-D - CRA-D
  • Ediz Ervaren druk door informele zorg - Ediz
  • CGSI+ Care givers strain index - CGSI
  • POM Preventieve ondersteuning mantelzorgers - POM
  • Ontspoorde mantelzorg - Ontspoord?
  • Moreel beraad stappenplan -Moreel beraad
Samenspel met mantelzorgers

Ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk

Algemeen

  Methoden om het netwerk bij elkaar te brengen Persoonlijke toekomstplanning (Personal future planning (PFP)) Professionele samenwerking Samenwerken met vrijwilligers

Kennis en gebruiken van de sociale kaart

Hervormingen in de langdurige zorg

Werken in de wijk Casemanagement

Samenwerken met andere professionals

Samenwerkende organisaties

Zorgbeleid