E-learning Informele Zorg

Literatuur

Gevolgen van de (L)VB op de naaste(n)

Asselt-Goverts, A. E., Embregts, P. J., & Hendriks, A. H. (2015). Social networks of people with mild intellectual disabilities: characteristics, staisfaction, wishes and quality of life. Journal of Intellectual Disability Research, 59(5), 450–461. doi:10.1111/jir.12143

Asselt-Goverts, A. E., Embregts, P. J., Hendriks, A. H., & Frielink, N. (2013). Experiences of Support Staff with Expanding and Strengthening Social Networks of People with Mild Intellectual Disabilities. Journal of Community & Applied Social Psychology, 24, 111–124. doi:10.1002/casp.2156

Bos, G. (2016). Antwoorden op andersheid; samenvatting. Amsterdam: Vrij Universiteit Amsterdam.

Federatie van Ouderverenigingen. (1989). Mensen met mogelijkheden. Een visie op mensen met een geestelijke handicap. Utrecht: FvO.

Gennep, A. v. (2000). Emancipatie van de zwaksten in de samenleving, over paradigma’s van verstandelijke handicap. Amsterdam: Boom.

Hazeleger, M. (2016, 5 19). een nieuw perspectief op mensen met LVB/ VG.

Zorg+Welzijn (2015) Professional moet oog hebben voor brussen. https://www.zorgwelzijn.nl/professional-moet-oog-hebben-voor-brussen-1744402w/ 

Achtergrondinformatie: Kennisplein gehandicaptensector

Professioneel samenwerken met de mantelzorger(s)

Boer, de A., d. K. (2013). Informele Zorg in Nederland. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

Bogerd, A. (2014, 9 1). Mensen met mogelijkheden. Opgeroepen op 2 21, 2018, van Canon Sociaal Werk: https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_han/details_verwant.php?cps=1&canon_id=282&verwant=282

Paumen, M. (2014, 10 27). 1955 Eerste gezinsvevangende tehuizen. Opgeroepen op 2 21, 2018, van Canon Sociaal werk: https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/details_verwant.php?cps=2&verwant=2

Tonkens. E.  (2008). Op zoek naar weerkaatst plezier; Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad. Amsterdam: UvA.

Hoeven, D. T.-v. (nb). http://www.opvoedadvies.nl/brusjes2.htm. Opgeroepen op 9 6, 2016

http://www.canonsociaalwerk.eu/0000_boekcgehandicapten/Canon_gehandicaptenzorg_2014.pdf. (2014). Opgeroepen op 6 17, 2016, van www.canongehandicaptenzorg.nl .

Kuiper, D. (2015). Samenspel formele en informele zorg rond mensen met LVB. Utrecht: WmowerkplaatsUtrecht.

Kwekkeboom, R., Wittenberg, Y., & Boer, A. d. (2012). Bijzondere mantelzorg.Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. SCP.

Potting, Marianne (2016, oktober 19) Informele zorg in de verstandelijk gehandicaptenzorg is toch even wat anders. https://www.socialevraagstukken.nl/informele-zorg-in-de-verstandelijk-gehandicaptenzorg-is-toch-even-wat-anders/  Opgeroepen op 1 april 2017, www.socialevraagstukken.nl

Rijn, v. (2016, juni 7). kamerbrief. Opgeroepen op juni 10, 2016, van www.rijksoverheid.nl.

Voorlichtingsfilm-over-brussen. Introductiefilm (volledige film allleen als betaalversie te downloaden)

Bijzondere_mantelzorg voor mensen met een verstandelijke beperking (en psychiatrische aandoeningen)

Ondersteunen en versterken van het sociale netwerk

Bulsink, D., & Gruijter, M. d. (2013). Vriendschap opent een nieuwe wereld. Utrecht: Verweij Joker Instituut.

Egberts, C. (2015). Ouders op hun plek. Amersfoort: Agiel.

Embregts, P. (2011). Wat vinden ouders van mensen met een ernstige verstandelijke beperking en gedragsproblemen belangrijk in de begeleiding van hun kind. Nijmegen: HAN, lectoraat; zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Gijzel, S. v. (2015). Heeft u een momentje? Utrecht: Wmowerkplaats Utrecht.

Kal, D., Post, R., & Scholtens, G. (2012). Meedoen gaat niet vanzelf; kwartiermaken in theorie en praktijk. Amsterdam: Tobi Vroegh.

Karbouniaris, S., & Gijzel, S. v. (2016). Participatie van mensen met psychische kwetsbaarheid en verstandelijke beperkingen; Wijk en Participatie als goede praktijk. In J. P. Wilken, & A.-M. v. Bergen, Handboek werken in de wijk (pp. 259-264). Amsterdam: SWP.

Knevel, J., & Wilken, J. P. (2016). Zo werk je inclusiegericht; Het recht op meedoen en meetellen. Sozio, 21(2), 20-23.

Rot, E. (2013). Balans in Beeld. Utrecht: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/producten/Balans-in-Beeld-Handreiking.pdf.

Scholten, C. (2013). Zorg beter voor vrijwilligers. Utrecht: Vilans.

Scholten, C. (2016). Grenzen verkennen. Utrecht: Vilans.

Interdisciplinair samenwerken

Branche organisatie van gehandicaptenzorg www.vgn.nl

Reindersma, C. (2015, 6 1). http://www.sociaalweb.nl/blogs/goede-zorg-zonder-regels-het-kan-in-nederland. Opgeroepen op juni 4, 2016, van www.sociaalweb.nl.

Schuurman, M. (2015). Het VN-Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap: sturend kader en inspiratiebron voor kennisontwikkeling en onderzoek. Nieuwegein: Kalliope Consult.

Schuurman, M., & Nass, G. (2015). Mensen met verstandelijke beperkingen in de Wmo; verheldering van concepten en handelingsmogelijkheden. NTZ(3), 244-251.

Achtergrondinformatie samenwerken in de wijk: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/samenwerken-in-de-wijk