E-learning Informele Zorg

Professioneel samenwerken met de mantelzorger(s)

Boer, de A., d. K. (2013). Informele Zorg in Nederland. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

Bogerd, A. (2014, 9 1). Mensen met mogelijkheden. Opgeroepen op 2 21, 2018, van Canon Sociaal Werk: https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_han/details_verwant.php?cps=1&canon_id=282&verwant=282

Paumen, M. (2014, 10 27). 1955 Eerste gezinsvevangende tehuizen. Opgeroepen op 2 21, 2018, van Canon Sociaal werk: https://www.canonsociaalwerk.eu/nl/details_verwant.php?cps=2&verwant=2

Tonkens. E.  (2008). Op zoek naar weerkaatst plezier; Samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en cliënten in de multiculturele stad. Amsterdam: UvA.

Hoeven, D. T.-v. (nb). http://www.opvoedadvies.nl/brusjes2.htm. Opgeroepen op 9 6, 2016

http://www.canonsociaalwerk.eu/0000_boekcgehandicapten/Canon_gehandicaptenzorg_2014.pdf. (2014). Opgeroepen op 6 17, 2016, van www.canongehandicaptenzorg.nl .

Kuiper, D. (2015). Samenspel formele en informele zorg rond mensen met LVB. Utrecht: WmowerkplaatsUtrecht.

Kwekkeboom, R., Wittenberg, Y., & Boer, A. d. (2012). Bijzondere mantelzorg.Ervaringen van mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking of psychiatrische problematiek. SCP.

Potting, Marianne (2016, oktober 19) Informele zorg in de verstandelijk gehandicaptenzorg is toch even wat anders. https://www.socialevraagstukken.nl/informele-zorg-in-de-verstandelijk-gehandicaptenzorg-is-toch-even-wat-anders/  Opgeroepen op 1 april 2017, www.socialevraagstukken.nl

Rijn, v. (2016, juni 7). kamerbrief. Opgeroepen op juni 10, 2016, van www.rijksoverheid.nl.

Voorlichtingsfilm-over-brussen. Introductiefilm (volledige film allleen als betaalversie te downloaden)

Bijzondere_mantelzorg voor mensen met een verstandelijke beperking (en psychiatrische aandoeningen)