E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Groep Jonge Mantelzorgers

HBO | Groep Jonge Mantelzorgers | Drietal | 60 minuten

Bekijk de video:  ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’ die staat onder de button Homo Ludens. In het begin van de video zie je de sociaal professional binnen komen. Ze heeft een pak koekjes bij zich, die ze op tafel legt. Ga terug naar dat fragment en luister goed naar wat de sociaal professional erbij zegt.  Bespreek […]

start

Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp

HBO | Doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp | Drietal | 45 minuten

1. Bekijk de video: ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’, vanaf het gedeelte dat een van de mantelzorgers een eikel pakt aan de voet van de boom. Bekijk het gedeelte t/m dat de groep weer doorloopt. 2. Beschjf precies, dat wil zeggen in gedragstermen, wat je ziet en hoort. Kijk goed naar het gezicht van de mantelzorger. […]

start

Artistieke vormgeving

HBO | Artistieke vormgeving | Individueel | 60 minuten

Bekijk de video:  ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’ en wees vooral gericht op Nouzha. Aan het begin van de video zie je dat ze vooral goed luistert naar de andere jonge mantelzorgers in de groep. Ze geeft complimenten. 2. Als je dit koppelt aan een positie in de Roos van Leary, welke positie denk je dat […]

start

De stille kracht

HBO | De stille kracht | Individueel | 60 minuten

Bekijk de video: ‘Ontmoetingsgroep voor jonge mantelzorgers’ helemaal en let daarbij met name op de scènes waar Nouzha in beeld is. Wat valt je op aan haar gedrag? Denk je dat Nouzha een ervaringsdeskundige is? Kijk op: ‘de Ervaringsdeskundige’ Denk je dat Nouzha kan spelen? Beargumenteer je antwoord. Aan het einde van de video zie je […]

start

De inventieve mantelzorger

HBO | De inventieve mantelzorger | Individueel | 60 minuten

Bekijk de video: ‘Jessie’s verjaardag’. Let daarbij vooral op de positie van de mantelzorger. Wanneer je de video bekeken hebt vul je onderstaand schema in. In de linker kolom zie je over welke scene je gaat nadenken; in de tweede kolom schrijf je op welke gedrag je feitelijk bij de mantelzorger gezien hebt en in de […]

start

Primair vormgeven

HBO | Primair vormgeven | Tweetal | 45 minuten

Bekijk de video:  ‘Jessie’s verjaardag’ Bestudeer met name het gedrag van de man. Hij heeft een traumatisch hersenletsel als gevolg van een fietsongeluk. Welke initiatieven komen vanuit hemzelf? In welk gedrag is dat te herkennen? Noem minimaal 5 momenten (in de video) waarin hij initiatief neemt.   3. Lees nu (zie ook instructievideo) wat primaire […]

start