E-learning Informele Zorg

Competentieprofiel kennis van de gevolgen van dementie op de naaste(n)

De dementie van een geliefde kan grote gevolgen hebben. Ook op de naaste(n). Vaak hebben we het dan over de vaste mantelzorger. Wat zijn nu die gevolgen van dementie? Welk gedrag kun je herkennen, welke desintegratie? Welke fases zijn te herkennen in het proces van dementie? En wanneer de vaste mantelzorger daar elke dag mee te maken heeft, wat zijn dan de gevolgen op diens leven?

In dit deel van de cursus worden situaties nader bekeken t.a.v. de alledaagse gevolgen voor de mantelzorger. Hoe kun je het, al dan niet, parallelle proces van de mantelzorger herkennen? Hoe kun je daarop aansluiten als professional door een ‘niet pluis gevoel’, begrip en vormen van ondersteuning?

Competenties
Taakgebied professional
 Perspectief naasten  Competenties
Niveau mbo 3/4 
Competentie
Niveau hbo 6
Vinden
De professional zoekt de mantelzorger actief op. Hij weet de mensen te bereiken die zorgen voor een naaste.
Naaste(n) en de centrale mantelzorger zijn niet altijd in beeld bij de professionele
zorgorganisaties terwijl er alle reden is dat zij gezien en gefaciliteerd worden.
Veel mantelzorgers hebben behoefte aan een professional die proactief/ initiatief rijk is en die regelmatig contact opneemt. 
De professional
Heeft in het werken met degene met dementie ook oog voor de situatie van de mantelzorger. Toont een actieve houding naar de mantelzorger en naasten en weet
welke collega’s te benaderen bij een ‘niet pluis gevoel’.
De professional
Heeft kennis van outreachende werkwijzen en kan op een passende manier contact leggen met de persoon met dementie, diens naasten en met mensen uit het sociale netwerk (gezamenlijk en apart van elkaar).
Herkennen
Laat mantelzorgers weten dat hij weet wat de gevolgen van dementie kunnen zijn
De mantelzorger wil graag een luisterend oor, zoekt een professional die een vragende houding heeft en oprecht geïnteresseerd is in de persoon met dementie en de mantelzorger.

De centrale mantelzorger en naaste(n) hebben behoefte aan begrip bij gevoelens van rouw, schuld, twijfel en eenzaamheid.

De professional
Heeft een vragende houding om te
kunnen herkennen in hoeverre de
gevolgen van dementie, karakter en de
omgeving, een situatie complex kunnen
maken voor de mantelzorger.Heeft een vragende houding om de gevolgen op de mantelzorger en naaste(n) te kunnen herkennen.Kan het eigen proces van de mantelzorger herkennen en ondersteunen.

Beschouwt de persoon met dementie,
de mantelzorgers en de zorgvrijwilligers als samenwerkingspartners. Kan moeilijk verstaanbaar gedrag verstaanbaar maken of moeilijke (sociale) situaties invoelen.

De professional
Heeft kennis over de gevolgen van dementie vanuit literatuur en uit de praktijk.Heeft (basis)kennis over de gevolgen van
dementie. Begrijpt dat de aard en de omvang van de dementie slechts deels bepalend zijn voor de mate van desintegratie.Herkent gevoelens van rouw, schuld, twijfel en eenzaamheid en kan de mantelzorger en naaste(n) daarin ondersteunen.

Beschouwt de persoon met dementie, de
mantelzorgers en de zorgvrijwilligers als
samenwerkingspartners en kan dit verwerken in een begeleidingsplan.
Neemt geen genoegen met een onwaarachtig antwoord en maakt morele dilemma’s bespreekbaar.
Kan moeilijk verstaanbaar gedrag verstaanbaar maken of moeilijke (sociale) situaties invoelen en uitleggen waarom deze ontstaan.