E-learning Informele Zorg

Video’s

Gevolgen van de dementie op de naaste(n)

• In dit online Alzheimer café wordt ingegaan op de verschillende vormen van dementie.

• In het programma De Nieuwe Maan vertelt mantelzorger Peter over hoe hij tijdens de coronacrisis voor zijn vrouw Tillie zorgt.

• In de film “Gerrit & Joke” zien we een echtpaar waarvan bij de man Alzheimer is geconstateerd. Dit is een selectie uit een langer durende video van Van Hemert produkties.

• In de documentaire Wat ik nog ben zien we hoe voormalig hersenwetenschapper Gerard, zijn vrouw en kinderen omgaan met de ziekte van Alzheimer.

• De documentaire Wei. Zorgen voor pap laat filmmaker Ruud Lenssen de worstelingen zien rond dementie en mantelzorg, nadat zijn vader de diagnose dementie heeft gekregen.

• In de film “Iemand verdwijnt langzaam” zie je hoe Ben zijn vrouw Wil verzorgt. Wil heeft de ziekte van Alzheimer en is daardoor aan het veranderen. In de film is te zien hoe het echtpaar met deze verandering omgaat. De film is gemaakt door Maarten Schmidt en Thomas Doebele.

• In een reeks video’s van Alzheimer Nederland vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. Hoe gaan zij hier mee om? In deze video staat centraal ‘Omgaan met een veranderende werkelijkheid. Kan ik dat?’.

• In een reeks video’s van Alzheimer Nederland vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. In deze video vertellen mantelzorgers over het dilemma ‘moeten we het rijbewijs al afpakken?’

• In een reeks video’s van Alzheimer Nederland vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. Hoe gaan zij hier mee om? In deze video staat het dilemma centraal ‘wat als je naaste niet meer wil douchen?’.

• In een reeks video’s van Alzheimer Nederland vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. Hoe gaan zij hier mee om? In deze video gaat het over opname in het verpleeghuis.

• In een podcast van Skipr wordt Anne-Mei The geïnterviewd over haar ervaringen op de werkvloer van een verpleeghuis ten tijde van de coronacrisis.

Samenwerken met de mantelzorger

  • In het praatprogramma “De publieke tribune” praat minister Hugo de Jonge van VWS met mantelzorgers én mensen met beginnende dementie over hun verhalen en vragen.

• In het praatprogramma “Het vermoeden” (vanaf 12.20 min.) zien wij het verhaal van Anne Rose Abendanon. Zij is coördinator van een Surinaams ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie. In die rol ondersteunt zij mantelzorgers.

• In de film “Als je ouders gaan vergeten” van de Moslim omroep zie je hoe Zakia, die jaren voor haar ouders zorgde, in gesprek gaat met diverse professionals. Verschillende thema’s komen ter sprake zoals geloof, cultuur, schaamte.

• In De Monitor zie je de dilemma’s waar werkende mantelzorgers mee geconfronteerd kunnen worden.
Soms kan de werkgever een beetje meewerken. Maar hoe lang en wiens verantwoordelijkheid is dat? Kijk tot 10.26 min.

• In het YouTube fragment “Dhr. Van der Tak (ontspoorde) mantelzorg” vertelt een mantelzorger over zijn ervaring met het dementieproces van zijn vrouw. Hij vertelt waarom hij uiteindelijk kwaad werd op zijn vrouw waarbij de onmacht zichtbaar is.

• In dit fragment van Lokale Omroep Amstelveen wordt verteld wat ontspoorde mantelzorg is. Hoe het ontstaat en wat er kan gebeuren als mantelzorg ontspoort. Er wordt ook verteld wat er gedaan kan worden om betreffende mantelzorgers te ondersteunen.

• In de “Inspiratiefilm Hart en vitaliteit – reflectie op mantelzorg” reflecteren mantelzorgers op hun taak als mantelzorger.

• In het filmfragment van “Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning” wordt een kijkje gegeven in de bijzondere omgang van mantelzorgers met oudere migranten.

• In de film “Speciale thuiszorg voor demente ouderen en mantelzorgers” wordt een initiatief getoond waarbij er sprake is van verlichting van de mantelzorger(s).

• In een reeks video’s van Alzheimer Nederland vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. Hoe gaan zij hier mee om? In deze video vertellen mantelzorgers over hoe zij overeind blijven in moeilijke tijden.

• In dit fragment zie je hoe Toine Heijmans tijdens Tedx Amsterdam vertelt over zijn ervaringen als zoon van een vader met de ziekte van Alzheimer. Hij vertelt over zijn ervaringen, waarom hij de term mantelzorger haat en wat hij heeft gemist in de ondersteuning voor hem, zijn moeder en zijn zus. 

Versterken van het netwerk

• In “Early On-Set Alzheimer’s: One Year Later” zien we hoe een familie met hun moeder omgaat die Alzheimer heeft.

• In een animatie van de “Eigen Kracht Centrale” zien we wat een “Eigen Kracht-conferentie”kan doen.

• In de video “Ik heb er geen woorden voor…” van de Landelijke Werkgroep Logopedie en Dementie worden twaalf adviezen gedeeld in het contact met iemand met dementie. Dit kan mensen uit het netwerk helpen om het contact op een fijne manier te onderhouden.

• In een reeks video’s van Alzheimer Nederland vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. In deze video vertellen mantelzorgers over ‘wie betrek je bij de zorg?’.

• “Zodat niemand alleen hoeft te sterven” gaat over de inzet van vrijwilligers bij mensen met dementie in Utrechtse verpleeghuizen. De film richt zich vooral op de laatste levensfase.

• In deze video vertelt casemanager Martha Derksen wat zij doet om samen met degene met dementie en het netwerk een plan voor de toekomst te maken. Wat is haar rol en wat zijn essentiële onderwerpen?

• In deze video vertelt casemanager Martha Derksen hoe zij ziet dat rollen veranderen bij kinderen en partners. Wat doet zij hiermee? En ziet zij hen dan samen met degene met dementie of apart?

Kennen en gebruiken van de sociale kaart

• In dit filmfragment van “BeterOud” vertelt een Praktijkondersteuner ouderenzorg, in het kort over wat zij precies doet.

• In dit filmfragment van “BeterOud” vertelt een mantelzorgondersteuner in het kort over wat zij precies doet. Duur van het fragment via YouTube is 1.49 min.

• In dit fragment van Alzheimer Nederland wordt duidelijk wat een casemanager kan betekenen bij het praten over de toekomst.

• In dit fragment van Alzheimer Nederland vertelt een mantelzorger wat een casemanager voor haar kon doen.

• In deze video van zorgverzekeraar CZ wordt ingegaan op de vraag ‘Zorg bij dementie, wat is mogelijk’?

Interdisciplinaire samenwerking

• In het filmfragment van “BeterOud” komen hoofdrolspelers aan bod die samen de organisatie van de ketenzorg regelen in de regio Eindhoven. In het fragment zien we hoe zij dit doen. Het is een compilatie van meerdere video’s die ook apart te bekijken zijn.

• In deze film van de “Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning”, gaat Joost van Alkemade van Vereniging NOV in op de samenwerking van professionals met mantelzorg en vrijwillige inzet. Hij gaat in op de organisatie van de wijkteams in het kader van de samenwerking met informele zorg en vrijwilligers. Hij gaat in op het programma ‘Vrijwillig Dichtbij’. Dit programma stimuleert lokale afdelingen van vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas, het Rode Kruis en VTTZ (palliatieve thuiszorg) om zich scherper te profileren naar zorg- en welzijnsprofessionals. Er worden diverse vragen besproken om te inspireren en uit te dagen om de samenwerking met vrijwilligers aan te gaan!