E-learning Informele Zorg

De opdrachten per thema

Gevolgen van de dementie op de naasten

De dementie kan grote gevolgen hebben. Ook op de naaste(n). Vaak hebben we het dan over de vaste mantelzorger. Wat zijn nu die gevolgen van dementie? Welk gedrag kun je herkennen, welke desintegratie? Welke fases zijn te herkennen in het proces van dementie? En wanneer de vaste mantelzorger daar elke dag mee te maken heeft, wat zijn dan de gevolgen op diens leven? In dit deel van de cursus worden situaties nader bekeken op de alledaagse gevolgen voor de mantelzorger. Hoe kan je het al dan niet parallelle proces van de mantelzorger herkennen? Hoe kan je daarop aansluiten als professional door een niet pluis gevoel, begrip en vormen van ondersteuning?

Opdrachten mbo Opdrachten hbo

Professionele samenwerking met mantelzorgers

Wanneer je nu de mantelzorger(s) in beeld hebt, weet wat er globaal bij hen speelt en welke vragen ze hebben, ga je samenwerken. Daarvoor heb je meer informatie nodig over bijvoorbeeld de mantelzorgstress, de ervaringskennis, morele dilemma’s of zingeving. In de samenwerking werk je met verschillende posities. Denk aan de mantelzorger in de zorg voor de geliefde met dementie, de mantelzorger in de zorg voor zichzelf en de mantelzorger met de taak het netwerk te informeren, te betrekken en te benutten. In deze opdrachten leer je meetinstrumenten in te zetten, krijg je kennis van methoden voor ondersteuning en krijg je tips en tricks voor het helpen verlichten van de mantelzorgtaak.

Opdrachten mbo Opdrachten hbo

Ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk

De mantelzorger is niet de enige die met de persoon met dementie leeft. Er zijn ook familieleden, vrienden, kennissen, buren, de buurt en eventueel vrijwilligers. Daarnaast zijn er ook organisaties en medewerkers waar contact mee is. Hoe krijgt je nu deze mensen in beeld? Hoe weet je wie men regelmatig tegenkomt? Hoe intiem wordt die relatie ervaren? En heeft de mantelzorger hetzelfde netwerk als de persoon met dementie? In deze opdrachten leer je  het netwerk in beeld brengen. Je leert samen met de mantelzorger te weten wie actief is en waarin? Hoe betrek je mensen uit het netwerk om een actieve rol te spelen in de zorg? Hoe helpt dat bij vragen over respijtzorg van de mantelzorger? Je leert ook hoe vrijwilligers ingezet kunnen worden en wat er nodig is om een goede match te maken. En daarbij speelt in alle gevallen hoe de zorg duurzaam kan zijn als de zorgvraag complexer wordt?

Opdrachten mbo Opdrachten hbo

Kennis en gebruiken van sociale kaart

Voor de ondersteuning van degene met dementie en de mantelzorger en het uitbreiden of versterken van een steunend sociaal netwerk, is kennis van de sociale kaart vereist. Het gaat om kennis hebben van professionele ondersteuningsmogelijkheden maar ook om informele ondersteuningsmogelijkheden zoals vrijwilligers(organisaties) en buurtinitiatieven. In welke behoeften van degene met dementie en de mantelzorger kunnen zij een rol spelen? In dit deel van de cursus wordt gekeken naar hoe je als professional de sociale kaart kan benutten. Je leert om verbindingen te maken tussen formele en informele zorg om degene met dementie en de mantelzorger te ondersteunen en te verlichten.

Opdrachten mbo Opdrachten hbo

Interdisciplinaire samenwerking

In het verlengde van het benutten van de sociale kaart speelt dat de professional moet kunnen samenwerken met professionals uit de eigen en andere organisaties die relevant zijn voor degene met dementie en diens naasten. Hoe ziet deze samenwerking eruit? Wat is belangrijk in het samenwerken met deze andere professionals? In dit deel van de cursus wordt gekeken naar hoe je als professional deze samenwerking vorm kunt geven ten bate van de persoon met dementie en diens naasten. De belangen van de zorggebruikers staan hierbij voorop.  De belangen van de zorgorganisatie zijn daaraan ondergeschikt.

Opdrachten mbo Opdrachten hbo