E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Vormen van dementie: Vasculaire Dementie

In de film “Vormen van dementie: Vasculaire Dementie” wordt verteld wat dementie is, wat de symptomen zijn en wat de gevolgen van deze ziekte zijn. Deze film is gemaakt door VUmc Alzheimercentrum. Duur van de film is via YouTube is 30 min.

start

Voorlichtingsfilm ontspoorde mantelzorg

In deze voorlichtingsfilm wordt verteld wat ontspoorde mantelzorg is. Hoe het ontstaat en wat er kan gebeuren als deze zorg ontspoort. In deze film wordt ook verteld wat er gedaan kan worden om deze mantelzorgers te ondersteunen. Duur van film is 2.34 min.

start

Vilans en Movisie In voor Mantelzorg

Vilans en Movisie laten in het volgende fragment zien waarom de samenwerking tussen professionals onderling en tussen professionals en mantelzorgers zo belangrijk is.

start

Toekomstagenda Informele zorg

In het filmfragment van Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning wordt een kijkje gegeven in de bijzondere omgang van mantelzorgers met oudere migranten. Duur van het fragment is 21.22 min.

start

Speciale thuiszorg voor demente ouderen en mantelzorgers

In de film “Speciale thuiszorg voor demente ouderen en mantelzorgers” wordt een initiatief laten zien waarbij er sprake is van verlichting van de mantelzorger(s). Het fragment duurt 2.35 min.

start

Samenspel in Zorg

Centraal in onze visie staat de nieuwe definitie van gezondheid, opgesteld door arts en onderzoeker dr. Machteld A.S. Huber. ‘Gezondheid is het vermogen je aan te passen en zelf regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ Hierbij richten wij ons op het samenspel,…

start

Praktijkondersteuner

In het volgende fragment vertelt een Praktijkondersteuner ouderenzorg in het kort over wat zij precies doet. Duur 1.19 min.

start

Mantelzorgondersteuner

In het volgende fragment vertelt een mantelzorgondersteuner in het kort over wat zij precies doet.

start

Mantelzorg en omstreden lesmethoden

In de Monitor zie je de dilemma’s waar werkende mantelzorgers mee geconfronteerd kunnen worden.In de Participatiesamenleving wordt verwacht dat wij de verantwoordelijkheid hebben voor de zorg van naasten. Ook is er de verwachting om dit zo lang mogelijk te blijven doen. Soms kan de werkgever een beetje meewerken. Maar hoe lang en wiens verantwoordelijkheid…

start

Mantelzorg doe je samen

In “Mantelzorg doe je samen” zie zorgorganisatie Surplus. De Dag van de mantelzorg staat centraal en het zelfzorginstrument ‘Zicht op mijn mantelzorg’.

start