E-learning Informelezorg

Toolbox

Gevolgen van de dementie op de naasten

Algemeen

Over het dementieproces

Over mantelzorg bij dementie

Professionele samenwerking met mantelzorgers

Signalering/meetinstrumenten zoals

  • Mantelzorgtest dementie - Mantelzorgtest
  • Ediz Ervaren Druk door InformeleZorg - EDIZ
  • CGSI+ Care Givers Strain Index - CGSI
  • POM Preventieve Ondersteuning Mantelzorgers - POM
  • Ontspoorde mantelzorg - Ontspoord?

Samenspel met mantelzorgers

Ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk

 

Algemeen

Methoden om netwerk bij elkaar te brengen

Professionele samenwerking

  • Tips voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg - Tips

Samenwerken met vrijwilligers

Kennis en gebruik van de sociale kaart

Hervormingen in de langdurige zorg

Casemanagement

  • Onderzoek naar casemanagement 2012 - Casemanagement
  • Casemanagement dementie, stand van zaken, knelpunten en oplossingen 2016 - 2016

Interdisciplinaire samenwerking

Samenwerkende organisaties