E-learning Informelezorg

Literatuur

Gevolgen van de dementie op de naasten

 • Buijssen, H. (2011). De heldere eenvoud van dementie. Houten: Spectrum.
 • Dirkse, R. en C. Petit (2010). Had ik het maar geweten, praktische tips voor familie, vrienden en verzorgenden. Utrecht/ Antwerpen: Kosmos uitgevers.
 • Dirkse, R., Kessels, R.P.C., Hoogeveen, F.R., Van Dixhoorn-Verhoeven, I. (2011). (Op)nieuw geleerd, oud gedaan: over het lerend vermogen van mensen met dementie. Utrecht/ Antwerpen: Kosmos uitgevers.
 • Dirkse, R. (2016). Handig bij dementie. Minder geheugen, meer gevoel. Utrecht: Kosmos uitgevers.
 • Geelen, R. en Dam, H. van (2016). Dementie: van hersenlagen tot omgangsvragen. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.
 • Jonker, C., J.P.J. Slaets, F.R.J. Verhey (2009). Handboek Dementie. Laatste inzichten in diagnostiek en behandeling. Houten: BSL.
 • Plaats, A. van der & Boer, G. de (2014). Het demente brein, Omgaan met probleemgedrag. breincollectief.nl
 • Plaats, A. van der & Kits (2016). De dag door met dementie. Helder handboek voor iedereen. Kroese Kits Uitgeverij.
 • The, A.M. (2017) Dagelijks leven met Dementie. Een blik achter de voordeur. Amsterdam: Thoeris.
 • Verdult, R. (2009). De pijn van dement zijn, De belevingsgerichte aanpak van probleemgedrag. Baarn: HB uitgevers.
 • Zorgstandaard Dementie, (2013). Alzheimer Nederland, Vilans.
 • Alzheimer Nederland I - Voorpagina
 • Alzheimer Nederland II - Dementie
 • Hersenstichting - Voorpagina
 • (Op)nieuw geleerd, oud gedaan

Professionele samenwerking met mantelzorgers

 • Buijssen, H. (2005). Hulpverlening aan mantelzorgers. Amsterdam: Boom.
 • Klerk, M. de, A. de Boer, Sj. Kooiker, I. Plaisier en P. Schyns (2014). Hulp geboden; Een verkenning van de mogelijkheden en grenzen van (meer) informele hul Den Haag: SCP.
 • Kruijswijk, W., A. Peters, J. Elferink, C. Scholten & I. de Bruijn (2013). Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld. Houten: BSL.
 • Kruijswijk, W., Peters, A. & Guijt, J. (2017). Draai het eens om. Aan de slag met morele dilemma’s in de mantelzorg. Utrecht: Movisie.
 • Linders, L. D. Feringa (2015). Stilstaan om vooruit te komen. Casuïstiekbundel rond het thema informele ondersteuning. Utrecht: WMO- werkplaatsen.
 • Mezzo – Voorpagina
 • Expertisecentrum mantelzorg, zorgvraag bij dementie - Expertisecentrum
 • In voor mantelzorg. Werkboek In voor mantelzorg

Ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk

 • Brandts, M., Witteveen, E. (2016). Werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Ondersteuning in het dagelijks leven. In: AM. Bergen, J.P. Wilken (red.). Handboek Werken in de wijk. Amsterdam: SWP.
 • Steyaert, J., R. Kwekkeboom (2012). De zorgkracht van sociale netwerken. Utrecht: WMO-werkplaatsen.
 • Witteveen, E. en Keesom, J. (2012). Een sterk netwerk: voor een goed leven na hersenletsel. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie.
 • Movisie, Aan de slag met sociale netwerken. De 44 meest bekende methoden verzameld. Movisie
 • Mezzo, Natuurlijk een netwerkcoach - Mezzo
 • Mee Nederland, Sociale Netwerk Versterking - Mee Nederland

Kennis en gebruiken van sociale kaart

Interdisciplinaire samenwerking