E-learning Informele Zorg

Literatuur

Gevolgen van de dementie op de naasten

 • Alzheimer Nederland I - Voorpagina
 • Alzheimer Nederland II - Dementie
 • Buijssen, H. (2011). De heldere eenvoud van dementie. Houten: Spectrum.
 • Buijssen, H. (2019). Het hart wordt niet dement. Handboek voor naasten van mensen met dementie. TRED Buijssen TRaining en EDucatie.
 • Dirkse, R. en C. Petit (2010). Had ik het maar geweten, praktische tips voor familie, vrienden en verzorgenden. Utrecht/ Antwerpen: Kosmos uitgevers.
 • Dirkse, R., Kessels, R.P.C., Hoogeveen, F.R., Van Dixhoorn-Verhoeven, I. (2011). (Op)nieuw geleerd, oud gedaan: over het lerend vermogen van mensen met dementie. Utrecht/ Antwerpen: Kosmos uitgevers.
 • Dirkse, R. (2016). Handig bij dementie. Minder geheugen, meer gevoel. Utrecht: Kosmos uitgevers.
 • Geelen, R. en Dam, H. van (2016). Dementie: van hersenlagen tot omgangsvragen. Houten : Bohn Stafleu van Loghum.
 • Hersenstichting - Voorpagina
 • (Op)nieuw geleerd, oud gedaan
 • Plaats, A. van der & Boer, G. de (2014). Het demente brein, Omgaan met probleemgedrag. breincollectief.nl
 • Plaats, A. van der & Kits (2016). De dag door met dementie. Helder handboek voor iedereen. Kroese Kits Uitgeverij.
 • The, A.M. (2017) Dagelijks leven met Dementie. Een blik achter de voordeur. Amsterdam: Thoeris.
 • Verdult, R. (2009). De pijn van dement zijn, De belevingsgerichte aanpak van probleemgedrag. Baarn: HB uitgevers.

Professionele samenwerking met mantelzorgers

Ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk

Kennis en gebruiken van sociale kaart

Interdisciplinaire samenwerking