E-learning Informele Zorg

Video’s

Gevolgen van de dementie op de naaste(n)

• In de film “Vormen van dementie: Vasculaire Dementie” wordt verteld wat dementie is, wat de symptomen zijn en wat de gevolgen van deze ziekte zijn. Deze film is gemaakt door VUmc Alzheimercentrum. Duur van de film via YouTube is 7.30 min.

Klik hier

• In het programma De Nieuwe Maan vertelt mantelzorger Peter over hoe hij tijdens de coronacrisis voor zijn vrouw Tillie zorgt.

Klik hier

• In de film “Gerrit & Joke” zien we een echtpaar waarvan bij de man Alzheimer is geconstateerd. In de film is te zien hoe zijn vrouw dat ervaart. Duur van de film via YouTube is 4.22 min.

Klik hier

• In de film “Iemand verdwijnt langzaam” zie je hoe Ben zijn vrouw Wil verzorgt. Wil heeft de ziekte van Alzheimer en is daardoor aan het veranderen. In de film is te zien hoe het echtpaar met deze verandering omgaat. De film is gemaakt door Maarten Schmidt en Thomas Doebele. Duur van film via YouTube is 5.19 min.

Klik hier

• In de film “Dementie heb je niet alleen” komen zes mensen aan het woord over de naaste die dementie heeft en wat dit voor hen betekent. Het zijn soms verdrietige, maar ook komische situaties. Deze film is een Kees Hemert productie. Duur van de film via YouTube is 6.53.

Klik hier

• In een reeks video’s van Alzheimer Nederland vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. Hoe gaan zij hier mee om? In deze video staat centraal ‘Omgaan met een veranderende werkelijheid. Kan ik dat?’.

Klik hier

• In een reeks video’s van Alzheimer Nederland vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. In deze video vertellen mantelzorgers over het dilemma ‘moeten we het rijbewijs al afpakken?’

Klik hier

• In een reeks video’s van Alzheimer Nederland vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. Hoe gaan zij hier mee om? In deze video staat het dilemma centraal ‘wat als je naaste niet meer wil douchen?’.

Klik hier

• In een reeks video’s van Alzheimer Nederland vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. Hoe gaan zij hier mee om? In deze video gaat het over opname in het verpleeghuis.

Klik hier

• In een podcast van Skipr wordt Anne-Mei The geïnterviewd over haar ervaringen op de werkvloer van een verpleeghuis ten tijde van de coronacrisis.

  Klik hier

Samenwerken met de mantelzorger

  • In het praatprogramma ” De publieke tribune” praat minister Hugo de Jonge van VWS met mantelzorgers én mensen met beginnende dementie over hun problemen.

Klik hier

• In het praatprogramma “Het vermoeden” (vanaf 12.20 min.) zien wij het verhaal van Anne Rose Abendanon. Zij is coördinator van een Surinaams ontmoetingscentrum voor mensen met beginnende dementie. In die rol ondersteunt zij mantelzorgers.

Klik hier

• In de film “Als je ouders gaan vergeten” zie je hoe Zakia, die jaren voor haar ouders zorgde, in gesprek gaat met diverse professionals. Verschillende thema’s komen ter sprake zoals geloof, cultuur, schaamte. De film duurt 28 min.

Klik hier

• In De Monitor zie je de dilemma’s waar werkende mantelzorgers mee geconfronteerd kunnen worden.
In de participatiesamenleving wordt verwacht dat wij de verantwoordelijkheid nemen voor de zorg van ons naasten. Ook is er de verwachting dat zo lang mogelijk te blijven doen.
Soms kan de werkgever een beetje meewerken. Maar hoe lang en wiens verantwoordelijkheid is dat? Bekijk de documentaire tot 10.26 min.

Klik hier

• In het YouTube fragment “Dhr. Van der Tak (ontspoorde) mantelzorg” vertelt een mantelzorger over zijn ervaring met het dementieproces van zijn vrouw. Hij vertelt waarom hij uiteindelijk kwaad werd op zijn vrouw waarbij de onmacht zichtbaar is. Duur van de film via YouTube is 2.39 min.

Klik hier

• In deze voorlichtingsfilm wordt verteld wat ontspoorde mantelzorg is. Hoe het ontstaat en wat er kan gebeuren als mantelzorg ontspoort. In deze film wordt ook verteld wat er gedaan kan worden om betreffende mantelzorgers te ondersteunen. Duur van de film via YouTube is 2.34 min.

Klik hier

• In de film “Inspiratiefilm Hart en vitaliteit – reflectie op mantelzorg” reflecteren mantelzorgers op hun taak als mantelzorger. Duur van de film via YouTube is 5.53 min.

Klik hier

• In het filmfragment van “Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning” wordt een kijkje gegeven in de bijzondere omgang van mantelzorgers met oudere migranten. Duur van het fragment via YouTube is 21.22 min.

Klik hier

• In de film “Speciale thuiszorg voor demente ouderen en mantelzorgers” wordt een initiatief getoond waarbij er sprake is van verlichting van de mantelzorger(s). Duur van het fragment via YouTube is 2.35 min.

Klik hier

• In “Mantelzorg doe je samen” zie je zorgorganisatie “Surplus”. De Dag van de mantelzorg staat centraal en het zelfzorginstrument “Zicht op mijn mantelzorg”. Duur van het fragment via YouTube is 3.04 min.

Klik hier

• Op de site van “Zorg voor Beter” zien we een webinar over de toneelvoorstelling “Familiefabels”. Deze voorstelling brengt familieparticipatie en aandacht voor mantelzorg bij zorgmedewerkers onder de aandacht.

Klik hier

• In een reeks video’s van Alzheimer Nederland vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. Hoe gaan zij hier mee om? In deze video vertellen mantelzorgers over hoe zij overeind blijven in moeilijke tijden.

Klik hier

• Toine Heijmans vertelt tijdens Tedx Amsterdam over zijn ervaringen als zoon van een vader met de ziekte van Alzheimer. Hij vertelt over zijn ervaringen, waarom hij de term mantelzorger haat en wat hij heeft gemist in de ondersteuning voor hem, zijn moeder en zijn zus. 

Klik hier

Versterken van het netwerk

• In de film “Dementie en Mantelzorg – Hulp” vertellen mensen over hoe hun netwerk eruit ziet. Het fragment via YouTube duurt 6.25 min.

Klik hier

• In “Early On-Set Alzheimer’s: One Year Later” zien we hoe een familie met hun moeder omgaat die Alzheimer heeft. Duur van het fragment via YouTube is 4.53 min.

Klik hier

• In een animatie van de “Eigen Kracht Centrale” zien we wat een “Eigen Kracht-conferentie”kan doen. Duur van het fragment via YouTube is 3.15 min.

Klik hier

• In een korte film van BrabantZorg zien we waar “Samenspel in Zorg” voor staat. Centraal in onze visie staat de nieuwe definitie van gezondheid, opgesteld door arts en onderzoeker dr. Machteld A.S. Huber. ‘Gezondheid is het vermogen je aan te passen en zelf regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’ Hierbij richten wij ons op het samenspel, met de cliënt maar ook steeds meer met zijn directe omgeving waaronder mantelzorg, familie, vrienden en andere (zorg)organisaties. ‘Samenspel in Zorg’ noemen wij dit, met de cliënt centraal en aan het roer. Duur van het fragment via YouTube is 7.00 min.

Klik hier

• In een reeks video’s van Alzheimer Nederland vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij mee te maken krijgen. In deze video vertellen mantelzorgers over ‘wie betrek je bij de zorg?’.

Klik hier

• ‘Zodat niemand alleen hoeft te sterven’ gaat over de inzet van vrijwilligers bij mensen met dementie in Utrechtse verpleeghuizen. De film richt zich vooral op de laatste levensfase.

Klik hier

Video’s casemanager dementie

In deze video vertelt casemanager Martha Derksen wat zij doet om samen met degene met dementie en het netwerk een plan voor de toekomst te maken. Wat is haar rol en wat zijn essentiële onderwerpen?

In deze video vertelt casemanager Martha Derksen hoe zij ziet dat rollen veranderen bij kinderen en partners. Wat doet zij hiermee? En ziet zij hen dan samen met degene met dementie of apart?

Kennen en gebruiken van de sociale kaart

• In dit filmfragment van “BeterOud” vertelt een Praktijkondersteuner ouderenzorg, in het kort over wat zij precies doet. Duur van het fragment via YouTube is 1.19 min.

Klik hier

• In dit filmfragment van “BeterOud” vertelt een mantelzorgondersteuner in het kort over wat zij precies doet. Duur van het fragment via YouTube is 1.49 min.

Klik hier

Interdisciplinaire samenwerking

• In het filmfragment van “BeterOud” komen hoofdrolspelers aan bod die samen de organisatie van de ketenzorg regelen in de regio Eindhoven. In het fragment zien we hoe zij dit doen. Het is een compilatie van meerdere video’s die ook apart te bekijken zijn. Dit fragment via YouTube duurt 3.36 min.

Klik hier

• In deze film van de “Toekomstagenda Informele zorg en ondersteuning”, gaat Joost van Alkemade van Vereniging NOV in op de samenwerking van professionals met mantelzorg en vrijwillige inzet. Hij gaat in op de organisatie van de wijkteams in het kader van de samenwerking met informele zorg en vrijwilligers. Hij gaat in op het programma ‘Vrijwillig Dichtbij’. Dit programma stimuleert lokale afdelingen van vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas, het Rode Kruis en VTTZ (palliatieve thuiszorg) om zich scherper te profileren naar zorg- en welzijnsprofessionals. Er worden diverse vragen besproken om te inspireren en uit te dagen om de samenwerking met vrijwilligers aan te gaan! Deze film via YouTube duurt 21.37 min.

Klik hier

• In het filmfragment van Vilans en Movisie zien we waarom de samenwerking tussen professionals onderling en tussen professionals en mantelzorgers zo belangrijk is. Dit filmfragment via YouTube duurt 2.15 min.

Klik hier