E-learning Informele Zorg

Deskundigheidbevordering

KerntaakVerbinden
Competenties-Begrijpt wat de functie is om zelf een goed netwerk van professionals te hebben. Kan buiten de gebaande paden denken waar het gaat om samenwerken met collega, ook collega’s van andere organisaties.
OnderwerpDeskundigheidbevordering
WerkvormReflecteren en Toepassen
SamenstellingTweetal
Tijd45 minuten
NiveauMBO
  1. Je mag van je manager (stage of werkplek) per jaar 2 congressen/ studiedag/ uitzoeken op het gebied van niet aangeboren hersenletsel. Je wil graag meer weten over mantelzorg rond mensen met NAH.

Zoek minimaal 5 congressen of studiedagen die specifiek georganiseerd worden over NAH. Bekijk het programma van de door jou gevonden congressen. Welke lezingen en workshops zijn gericht op het thema: Mantelzorg rond NAH?

  1. Lees de beschrijving van deze lezingen of workshops. Welke spreekt je het meeste aan? Waardoor spreekt het je aan? Kies in ieder geval 3 landelijke of regionale lezingen of workshops. Bij deze keuze ga je goed beargumenteren waarom je daar naartoe wilt gaan. Denk daarbij aan de verbreding van je kennis en van je eigen netwerk. Schrijf dit voor de 3 gekozen congressen en workshop uit. Dat doe je in een mail aan je manager. De bedoeling is dat zij/hij akkoord gaat met je argumentatie en dat je de aanmelding en financiering kunt gaan regelen.

 

  1. De dag van het congres is aangebroken. In de door jou gekozen workshop wordt casuïstiek aangehaald die sterk lijkt op de casuïstiek uit je eigen organisatie. Er zijn interessante discussies en je zou best met een aantal mensen contact willen (behouden). Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je ervoor dat je ook na het congres met deze mensen in contact blijft? Hoe communiceer je dit met je teamleden en met je manager?
  1. Wat zou een reden kunnen zijn om met specifieke mensen uit de workshop contact te houden? Noem minimaal 3 redenen.