E-learning Informele Zorg

Visie op Mantelzorgondersteuning

KerntaakVerlichten
Competenties-Signaleert knelpunten in beleid t.o.v. voorwaarden om met informele zorgers te werken en kan dit bespreken met de direct leidinggevende. Heeft globale kennis van de wet- en regelgeving rond mantelzorgondersteuning.
OnderwerpVisie op Mantelzorgondersteuning
WerkvormReflecteren
SamenstellingIndividueel of in tweetal
Tijd60 minuten
NiveauMBO
  1. Deze opdracht gaat over de visie van de overheid op mantelzorgondersteuning.

Op de site van de Rijksoverheid kun je vinden wat de visie van de overheid is rondom de positie van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Het kabinet wil dat gemeenten en zorgprofessionals bij zorg en ondersteuning meer letten op de mogelijkheden voor informele zorg. Schrijf voor jezelf op wat uit deze site relevant is voor het werk wat jij doet of wil gaan doen. Klopt het met jouw eigen ervaringen in de praktijk?

 

  1. De Rijksoverheid beschrijft dat de gemeente nagaat wat de burger en zijn mantelzorger(s) zelf kunnen en willen doen. Er wordt beschreven dat de gemeente bekijkt of ook de mantelzorger daarbij (professionele) hulp nodig heeft. De gemeente is verantwoordelijk voor het inkopen en monitoren van mantelzorgondersteuning. Zoek op wat de gemeente waar jij werkt, studeert of stage loopt daarover zegt. Hoe wordt hier in deze gemeente invulling aan gegeven? In hoeverre is dit beleid wat jou betreft helpend of belemmerend om met informele zorg te werken?
  2. Nu ga je je verdiepen in het beleid van de organisatie waar jij werkt of stage loopt. Wanneer je niet werkt of stage loopt kun je zelf een organisatie uitkiezen. Achterhaal hoe het beleid van de organisatie eruit ziet wanneer het gaat om het werken met informele zorg. Is er beleid rondom de inzet van vrijwilligers? Is er beleid rondom het samenwerken met en het ondersteunen van de mantelzorger? In hoeverre is dit beleid bevorderend of belemmerend om met informele zorg te werken?
  3. Ga in gesprek met je leidinggevende over je bevindingen. Vraag na afloopt feedback over de wijze waarop je dit hebt gedaan.