E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Zoeken naar Zorg

mbo | Zoeken naar Zorg | Twee of drietallen | 60 minuten

In deze opdracht ga je aan het werk om de sociale kaart te leren kennen van organisaties die mantelzorgers en andere informele zorgers respijtzorg kunnen geven. Ga naar de site van een grote gemeente. Typ bijvoorbeeld in: ‘gemeente Utrecht mantelzorg’. Kijk op de site welke voorzieningen er zijn voor mantelzorgers.  Laat één…

start

Verbeteren van verpleeghuisvoorzieningen

mbo | Verbeteren van verpleeghuisvoorzieningen | Drietallen | 60 minuten

Misschien heb je de discussie gevolgd die Hugo Borst, een voetbaljournalist, heeft ingezet samen met Carin Gaemers.  Deze discussie kwam in 2016 op gang toen hun moeders in een verpleeghuis werden opgenomen vanwege hun dementeringsproces. Het werd hen al snel duidelijk dat hun moeders niet de gewenste zorg kregen en dat er…

start

Respijtzorg

mbo | Respijtzorg | Individueel | 45 minuten

De gepensioneerde meneer K. is via de huisarts aangemeld bij het Steunpunt Mantelzorg. Hij kwam met rugklachten bij de huisarts, maar vertoont meer tekenen van overbelasting. Zijn vrouw heeft sinds een jaar of 5 dementie en de relatie met zijn vrouw is sterk veranderd. ‘Als ik [mantelzorgconsulent] telefonisch contact opneem met meneer…

start

Organiseren mantelzorg ervaringsgenoten

mbo | Organiseren mantelzorg ervaringsgenoten | Twee- of drietallen. | 60 minuten

Ga naar de volgende site over contact met lotgenoten. Bekijk de site goed en inventariseer welke plekken en mogelijkheden er zijn voor mantelzorgers om ervaringsgenoten te ontmoeten.     Bedenk voor de volgende situaties op welke manier jij als sociale professional te werk zou gaan. Situatie 1: Er is een vraag van…

start

Mantelzorgmaatje

mbo | Mantelzorgmaatje | Twee- of drietallen | 45 minuten

  Een stagiaire bij een vrijwilligersorganisatie vertelt: ‘Ik werk sinds kort bij Handje Helpen in Utrecht. Dat is een vrijwilligersorganisatie. Mensen die vrijwilligerswerk willen doen kunnen zich daar aanmelden. Er wordt dan gekeken welke vragen en wensen zij hebben en welke deskundigheidsbevordering nodig is. Ook wordt er een matching gedaan, dat is…

start

Levenseinde en wilsbeschikking

mbo | Levenseinde en wilsbeschikking | Drie- of viertallen | 60 minuten

Lees het artikel uit de NRC van zaterdag 17 juni 2017 Verontrustende cultuuromslag rond de zelfgekozen dood Schrijf minimaal vijf dilemma’s op die Boudewijn Chabot, Psychiater voor ouderen en onderzoeker van het zelfgekozen levenseinde, in dit artikel schetst. Bespreek met elkaar de ethische dilemma's van professionals die werken met mensen die dementeren…

start

Casemanagement

mbo | Casemanagement | Individueel | 45 minuten

Lees de: kamerbrief over stand van zaken casemanagement dementie In de brief wordt duidelijk dat er groot belang gehecht wordt aan het beschikbaar zijn van een casemanager wanneer er sprake is van dementie. In 2018 gaf de Nationale Ombudsman aan dat de zorg voor mensen met dementie te chaotisch geregeld is. Een…

start