E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Signaleren en bespreken knelpunten

mbo | Signaleren en bespreken knelpunten | Tweetal | 60 minuten

Lees casus 12 uit de publicatie Stilstaan om vooruit te komen en beantwoord gezamenlijk de vragen 4, 5 en 10. 'Stilstaan om vooruit te komen', Wmo Werkplaatsen, 2015 Redactie: Lilian Linders & Dana Feringa Bespreek welke knelpunten jullie in de casus signaleren. Schrijf er twee op. Stel je voor dat je als…

start

Respijtzorg

mbo | Respijtzorg | Individueel | 90 minuten

Lees hier een bericht over dementievriendelijke respijtzorg. Er wordt zorg geboden aan degene met dementie om de mantelzorger te verlichten. De mantelzorger kan dan tijd maken voor zichzelf, voor hobby’s of bijvoorbeeld werk. Neem vijf minuten de tijd om een mindmap te maken. Schrijf alles op wat er in je opkomt wanneer…

start

Levenseinde en wilsbeschikking

mbo | Levenseinde en wilsbeschikking | Drie- of viertallen | 60 minuten

Lees  het volgende artikel uit het AD van 10 mei 2017 : Vijf procent mantelzorgers denkt wel eens aan zelfmoord.   Schrijf minimaal drie dilemma’s op die Karlijn Joling, epidemioloog aan het VUmc, in haar onderzoek schetst. Kunnen jullie begrijpen dat een mantelzorger van iemand met dementie, deze levenseindewens uitspreekt? Geef je…

start

Kennis en vaardigheden van andere professionals

mbo | Benutten kennis en vaardigheden van andere professionals | Drietal | 90 minuten

Doe ik het wel goed? Je komt als generalist in contact met gezin G. Het gezin bestaat uit vader A, moeder S, drie kinderen en de moeder van A. Het gezin komt uit Eritrea en, op oma na, spreken de gezinsleden goed Nederlands. Vader is met het oudste kind als eerste naar…

start

Dementie platform

mbo | Dementieplatform | Drietal | 90 minuten

Op de Twentse boerderij ‘We wonen al zestig jaar op onze boerderij hier op het Twentse platteland’ zegt Jannie. De vrouw van vierentachtig ziet er verzorgd maar moe uit. Ze is samen met haar dochter gekomen. Roberto, Jannie’s man, gaat sinds kort een paar dagen in de week naar een zorgboerderij. Onlangs…

start