E-learning Informele Zorg

Docentenhandleiding

E-learning module Informele zorg rondom mensen met (L)VB

Auteurs                      Ellen Witteveen, Sascha van Gijzel in samenwerking met Mirjam de Lang, Moniek Morelisse, Igor Kramp, Anouk Wijninga, Ramon Makkink, Maarten Hazeleger

Deze e-learning module is ontwikkeld door docenten van Hogeschool Utrecht, werkzaam voor het lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning (Kenniscentrum Sociale Innovatie) met medewerking van professionals uit de werkgroep Abrona. Dit mede dankzij financiering vanuit het Lectoraat en vanuit Abrona.

Vanuit verschillende ontwikkelingen, waaronder maatschappelijke en financiële, ontstaat in Nederland de beweging tot het anders organiseren van zorg en ondersteuning.

Onderdeel hiervan is dat de overheid wil dat er een grotere aandacht is voor de inzet van en mogelijkheden voor informele zorg. De professionele zorgverlener moet de informele zorger meer als gelijkwaardige partner beschouwen. Daarnaast moet een professional aandacht hebben voor de ondersteuning en mogelijke overbelasting van de informele zorg. De overheid stimuleert een betere samenwerking tussen – en deskundigheidsontwikkeling van formele en informele zorg.

In januari 2017 werd er door diverse professionals van Abrona en docenten van de Hogeschool Utrecht een competentieprofiel vastgesteld (zie Bijlage 1). Deze is bedoeld ter aanvulling van bestaande opleidingsprofielen. Waar in bestaande opleidingsprofielen het samenwerken met informele zorg vaak wel een plek krijgt, blijkt er om echt goed te kunnen samenwerken werken met informele zorg, meer nodig.

Om de competenties ook daadwerkelijk te kunnen verwerven is deze e-learning module ontwikkeld. Deze e-learning module is bedoeld voor studenten en professionals die op mbo-niveau (niveau 3 en 4) of op hbo-niveau (niveau 6) een opleiding volgen of werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om opleidingen en functies als:

  • Maatschappelijke zorg
  • Social Work
  • Verpleegkundige
  • Verzorgende

In deze docentenhandleiding vindt u aanvullende informatie over het gebruik van deze e-learning module.

docentenhandleiding (l)vb