E-learning Informelezorg

Toolbox

Gevolgen van (L)VB op de naasten

Algemeen

  Over (L)VB   Over informele zorg bij (L)VB

Professionele samenwerking met mantelzorgers

Algemeen

  Signalering/meetinstrumenten
  • Care Reaction Assessment-D - CRA-D
  • Ediz Ervaren druk door informele zorg - Ediz
  • CGSI+ Care givers strain index - CGSI
  • POM Preventieve ondersteuning mantelzorgers - POM
  • Ontspoorde mantelzorg - Ontspoord?
  • Moreel beraad stappenplan -Moreel beraad
  Samenspel met mantelzorgers

Ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk

Algemeen

  Methoden om het netwerk bij elkaar te brengen Persoonlijke toekomstplanning (Personal future planning (PFP)) Professionele samenwerking Samenwerken met vrijwilligers

Kennis en gebruiken van de sociale kaart

Hervormingen in de langdurige zorg

  Casemanagement

Samenwerken met andere professionals

Samenwerkende organisaties

  Zorgbeleid Overig
  • ‘Werken met ontwikkelingsleeftijden’ van Bianca Vugths-De Groot