E-learning Informelezorg

Ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk

  • Brandts, M., Witteveen, E. (2016). Werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Ondersteuning in het dagelijks leven. In: AM. Bergen, J.P. Wilken (red.). Handboek Werken in de wijk. Amsterdam: SWP.
  • Gast, W. de & Hetem, R. (2018). Basisboek vrijwilligersmanagement. Aansturen, begeleiden en ondersteunen. Bussum: Coutinho
  • Grasmeijer, A., Stock, A. & Witteveen, E. (2016). Informele zorg rond mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Leidraad voor professionele inzet. Wmo-wijzer. Utrecht: HU
  • Herman, S. (2012). Het ecogram, sociale netwerken in kaart gebracht. Politeia, Leuven (tweede editie)
  • Kruijswijk, W., Hoek, K. van den & Maat, J. van de (2014). Bouwen aan Buurthulp. Utrecht: Movisie.