E-learning Informelezorg

Toolbox

Gevolgen van NAH op de naasten

Algemeen

 • Zorgstandaard: link
 • Cijfers over hersenaandoeningen, waaronder NAH: link1 of link2

Over NAH

 • Algemene informatie: link
 • 15 misvattingen over NAH: link
 • Rouw en verlies bij hersenletsel: link
 • Ervaringsverhalen van mensen met NAH: link

Over mantelzorg en NAH

Signalering/meetinstrumenten, zoals

Professionele samenwerking met mantelzorgers

Samenspel met mantelzorgers

Ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk

algemeen

methoden om netwerk bij elkaar te brengen

 • Weer meedoen: link
 • Natuurlijk, een netwerkcoach! Netwerkcoach
 • Sociale netwerk Versterking Mee - Mee
 • Eigen Kracht Conferenties - Eigen Kracht
 • Ecogram - Ecogram
 • MSS Maatschappelijke steun Systemen - MSS
 • Heel het Leven - Link

professionele samenwerking

 • Tips voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg - Tips

samenwerken met vrijwilligers

Kennis en gebruik van de sociale kaart

Kennis en gebruik van de sociale kaart

hervormingen in de langdurige zorg

Interdisciplinaire samenwerking

samenwerkende organisaties

Websites met veel aanvullende informatie: