E-learning Informele Zorg

Literatuur

Gevolgen van NAH op de naasten

 • Dam, van H & Meijer,F. (2017). Een lepel in de soep. Verhalen en uitleg over niet-aangeboren hersenletsel. Twello: Zozijn.
 • Palm, J. (2013). Hersenletsel heb je niet alleen. Over de complexiteit van niet zichtbare gevolgen van hersenletsel. Assen: van Gorcum
 • Prinsen, A. (2008). Heb ik een probleem dan? Ziektebesef en interventies bij hersenletsel. Nunspeet: Interakt-Contour.
 • Schipper, K., Hendrikx, A., Dauwerse, L., Willems, V., en Abma, T. (2010). Deelnemen, geven en zijn. Eindrapportage sociaal maatschappelijke participatie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel vanuit patiëntenperspectief. Amsterdam: VU Medisch Centrum/ Hersenstichting Nederland.
 • Sieh, D. et al. (2011). Jonge mantelzorger heeft behoefte aan aandacht. Jeugd en Co, 2011(1), 18-26.
 • Smits, P., Ponds, R., Farenhorst, N., Klaver, M. & Verbeek, R. (2016). Handboek neuropsychotherapie. Amsterdam: Boom uitgevers
 • Vink, H. & Kollaard, S. (red.), (2008). Zorgboek Niet-aangeboren hersenletsel. Amsterdam: Stichting September
 • Witteveen, E., Admiraal, A., Visser, H. & Wilken, J. (2010). Communicatie bij hersenletsel, begrijpen we elkaar? Houten: BSL

Professionele samenwerking met mantelzorgers

Ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk

 • Brandts, M., Witteveen, E. (2016). Werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten. Ondersteuning in het dagelijks leven. In: AM. Bergen, J.P. Wilken (red.). Handboek Werken in de wijk. Amsterdam: SWP.
 • Gast, W. de & Hetem, R. (2018). Basisboek vrijwilligersmanagement. Aansturen, begeleiden en ondersteunen. Bussum: Coutinho
 • Grasmeijer, A., Stock, A. & Witteveen, E. (2016). Informele zorg rond mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Leidraad voor professionele inzet. Wmo-wijzer. Utrecht: HU
 • Herman, S. (2012). Het ecogram, sociale netwerken in kaart gebracht. Politeia, Leuven (tweede editie)
 • Kruijswijk, W., Hoek, K. van den & Maat, J. van de (2014). Bouwen aan Buurthulp. Utrecht: Movisie.
 • Kruijswijk, W., A. Peters, J. Elferink, C. Scholten & I. de Bruijn (2013). Mantelzorgers en vrijwilligers in beeld. Houten: BSL.
 • McGoldrick, M. e.a. (2008). Genograms: Assessments and Interventions. Third edition.
 • Movisie, Aan de slag met sociale netwerken. De 44 bekendste methoden verzameld. Movisie
 • Steyaert, J., R. Kwekkeboom (2012). De zorgkracht van sociale netwerken. Utrecht: WMO-werkplaatsen.
 • Witteveen, E. en Keesom, J. (2012). Een sterk netwerk: voor goed leven na hersenletsel. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie. Een sterk netwerk
 • Witteveen, E. & Keesom, J. (2012). witteveen 2012 in het oog in het hart  Actieve ondersteuning van mantelzorgers bij NAH. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Kennis en gebruik van de sociale kaart

Interdisciplinaire samenwerking