E-learning Informelezorg

Ondersteunen en versterken van het sociaal netwerk

algemeen

methoden om netwerk bij elkaar te brengen

  • Weer meedoen: link
  • Natuurlijk, een netwerkcoach! Netwerkcoach
  • Sociale netwerk Versterking Mee – Mee
  • Eigen Kracht Conferenties – Eigen Kracht
  • Ecogram – Ecogram
  • MSS Maatschappelijke steun Systemen – MSS
  • Heel het Leven – Link

professionele samenwerking

  • Tips voor verzorgenden en verpleegkundigen in de thuiszorg – Tips

samenwerken met vrijwilligers