E-learning Informele Zorg

Overstijgend adviseren en coachen

KerntaakVerbinden
CompetentiesIs in staat als specialist andere professionals overstijgend te adviseren en te coachen
OnderwerpOverstijgend adviseren en coachen
WerkvormToepassen
SamenstellingTweetal
Tijd60 minuten
Niveauhbo

Door de veranderingen in de zorg verschuift veel ondersteuning van specialistische voorzieningen naar (meer) generalistische buurtteams. Vele professionals zijn werkzaam als generalist. Zeker in complexe vraagstukken rondom dementie en mantelzorg en/of sociale netwerken, is specialistische kennis vereist.

De T – shaped professional brengt goed in beeld hoe de generalistisch en specialistisch professional zich tot elkaar verhouden.

“De liggende balk van de T staat voor de generalistische competenties, zoals het versterken van eigen kracht en regie en die van het netwerk, integraal werken, verbindingen leggen tussen collectief en individueel en tussen formeel en informeel. De verticale balk van de T staat voor de meer vakspecifieke competenties van de professional bijvoorbeeld kennis van schuldsanering, individuele hulpverlening, opbouwwerk, ouderenwerk of verpleging en verzorging” (L. Korevaar, 2016).

In deze opdracht gaan jullie oefenen in de rol van coach. Schrijf allebei een vraag op die betrekking heeft op dementie en informele zorg en waarop de ander jou kan coachen. Zorg dat de vraag betrekking heeft op kennis, houding en/of vaardigheden. Geef concreet aan wat je zou willen leren.

Bespreek of degene die de rol van coach op zich neemt, nog extra informatie nodig heeft. Wanneer dit het geval is, dan is er nu de tijd om deze informatie op te zoeken. Maak gebruik van de bronnen uit deze e-learning, van bronnen uit de opleiding die je volgt of hebt gevolgd, en ga, indien nodig, zelf op zoek naar aanvullende informatie. Degene die de rol van coach op zich neemt probeert goed te luisteren, samen te vatten en door te vragen.

Neem 20 minuten de tijd voor het coachinggesprek. Wissel vervolgens van rol.

Eindig met het op papier zetten van twee tops en twee tips voor degene die jou heeft gecoacht.