E-learning Informele Zorg

Knelpunten en beleid in mantelzorgondersteuning

KerntaakVerlichten
CompetentiesSignaleert knelpunten in beleid ten opzichte van voorwaarden om met informele zorgers te werken.Weet bij wie beleid in beweging gebracht kan worden.
OnderwerpKnelpunten en Beleid in mantelzorgondersteuning
WerkvormErvaren en Conceptualiseren
SamenstellingDrietal
Tijd120- 180 minuten
Niveauhbo

Scan de publicatie Samenwerken in de wijk van Movisie (2016) en lees in ieder geval pagina 34 tot en met 37.

Sinds 2015 heeft de gemeente een belangrijke rol in de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. Op bijvoorbeeld de site van Movisie www.movisie.nl, kun je zien wat er in 2015 allemaal is veranderd in de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Zoals jullie in de tekst van ‘Samenwerken in de wijk’ hebben kunnen lezen, kan beleid het welbevinden van de informele zorgers, met wie jullie werken, in de weg staan. Dit betekent dat er duidelijk gecommuniceerd zal moeten worden over wat er wel en niet kan. Soms is het ook nodig om beleid in beweging te brengen. Probeer met elkaar te komen tot tenminste twee voorbeelden van situaties waarbij jullie beleid in beweging zouden willen krijgen. Let er op: het gaat om voorwaarden voor het kunnen verlichten van informele zorgers. Ter inspiratie kunnen jullie gebruik maken van Samenwerken in de wijk

Om beleid in beweging te kunnen brengen is het belangrijk dat je weet bij wie je moet zijn.

  1. Ga na hoe het beleid (denk aan doelstellingen, jaarplan, regels) in de organisatie waar je werkzaam bent, wordt gemaakt. Wie is of zijn hiervoor verantwoordelijk? Als je zelf niet werkzaam bent in een organisatie zoek er dan één op via internet om deze opdracht uit te voeren.
  2. Bekijk de website van de gemeente en de Rijksoverheid. Wie zijn belangrijke spelers wanneer het gaat om dementie en informele zorg? Ga uit van de gemeente waar je werkt of studeert.
  3. Nu ga je je verdiepen in het besluitvormingsproces. Kijk op de site van de Rijksoverheid of het onderwerp informele zorg (en dementie) de komende tijd op de agenda staat. Zo ja, zorg dat je de vergadering bekijkt. Bezoek ook de site van de gemeente waar jij werkt of studeert. Bezoek live of online een gemeenteraadsvergadering of commissievergadering. Ga na in hoeverre professionals en burgers inspraak hebben in het besluitvormingsproces.
  4. Inventariseer in 15 minuten welke knelpunten jullie signaleren, of hebben gesignaleerd, in de samenwerking met informele zorg. Het gaat om knelpunten in beleid. Schrijf de twee, voor jullie, belangrijkste knelpunten op.
  5. Nu is het tijd om uit te zoeken wie de belangrijkste actoren zijn om dit beleid in beweging te krijgen. Wie is er verantwoordelijk voor dit beleid? Wie zijn mogelijke medestanders met wie jullie samen zouden kunnen optrekken? Maak onderscheid in de ‘eigen’ organisatie, collega’s van andere organisaties, (wethouders van) de gemeente, de Rijksoverheid en overige betrokkenen.