E-learning Informele Zorg

Respijtzorg

KerntaakVerlichten
CompetentiesKan contact maken met collega’s van andere organisaties die gespecialiseerde kennis hebben van respijtzorg zoals logeerhuizen/dagbesteding. Schakelt vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met dementie.Organiseert, indien nodig, in samenwerking met partners, nieuw passend aanbod.
OnderwerpRespijtzorg
WerkvormToepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd45 minuten
Niveauhbo

De gepensioneerde meneer K. is via de huisarts aangemeld bij het Steunpunt Mantelzorg. Hij kwam met rugklachten bij de huisarts, maar vertoont meer tekenen van overbelasting. Zijn vrouw heeft sinds een jaar of 5 dementie en de relatie met zijn vrouw is sterk veranderd. ‘Als ik [mantelzorgconsulent] telefonisch contact opneem met meneer K. , zegt hij meteen dat hij niet weet wat hij van mij kan verwachten. Hij denkt dat zijn vermoeidheid wel zal afnemen als het beter weer wordt. Ik probeer de drempel te verlagen door te zeggen dat ik graag in een kennismakingsgesprek met hem wil bekijken wat ik voor hem kan betekenen. Ik zeg dat het belangrijk is om ook naar de toekomst te kijken. Dat bevalt meneer wel, want hij vraagt zich ook af of het op zijn leeftijd allemaal nog wel lukt als zijn vrouw verder achteruit gaat. Tijdens het kennismakingsgesprek vertelt hij dat zijn vrouw altijd degene was die de zaken thuis regelde en het initiatief nam voor sociale contacten en uitstapjes. De eerste tijd ging ze nog wel bij vriendinnen op bezoek, maar ze vergiste zich vaak in de dag en plaats. Nu trekt ze zich steeds meer terug. ‘Ik probeer er wel voor te zorgen dat er nog wat vriendinnen langskomen en dat vindt ze enig. Maar de volgende dag klaagt ze dat ze vriendin Marietje al zó lang niet heeft gezien’. Ze wil nog wel graag helpen in het huishouden en loopt vaak te redderen met een stofdoek in haar hand, maar dan moet hij het later zelf nog eens overdoen. Door haar geheugenproblemen vraagt ze continue wat hij aan het doen is en waar en hoe laat ze ergens moeten zijn. Ook loopt ze de laatste tijd soms achter hem aan. Daardoor krijgt hij het gevoel dat hij geen stap kan zetten zonder dat zij er iets over zegt. Aan z’n hobby, modelbouw, komt hij niet meer toe omdat hij daarvoor naar zolder moet en zijn vrouw alleen moet laten in de woonkamer. We gaan in gesprek welke zorg en ondersteuning mevrouw K. nodig heeft en waardoor meneer K. zijn handen ook wat vaker vrij heeft. [Bron: Witteveen, E. en Keesom, J. (2012) In het oog, in het hart. Utrecht: Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht

Lees hier over dementievriendelijke respijtzorg. Er wordt zorg geboden aan degene met dementie om de mantelzorger te verlichten. De mantelzorger kan dan tijd maken voor zichzelf, voor hobby’s of bijvoorbeeld werk. Neem vijf minuten de tijd om een mindmap te maken. Schrijf alles op wat er in je opkomt wanneer je denkt aan respijtzorg.

Bestudeer de Infographic Repijtzorg op de site van Movisie. Aanvullende informatie kun je vinden op:  Vervangende zorg voor mantelzorgers van Mantelzorg.nl. Vul de mindmap aan met voor jou belangrijke kernwoorden.

In de: Infographic Repijtzorg worden vijf voorbeelden van respijtzorg gegeven. Voor ieder van deze voorbeelden ga je op zoek naar concrete eigen voorbeelden in de omgeving waar jij werkt of studeert. Ter inspiratie kun je gebruik maken van Respijtwijzer 2018 Utrecht.

Bezoek de sites van de vijf voorbeelden die je hebt gevonden. Kun je informatie vinden over de samenstelling van de teams en wie je zou kunnen benaderen wanneer je een vraag hebt rondom respijtzorg? Maak een overzicht van de vijf voorzieningen en de collega’s die je zou benaderen voor specialistische kennis rondom deze voorziening(en). Maak onderscheid tussen vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties en buurtinitiatieven.

Stel je voor dat meneer K. in deze buurt zou wonen. Wat zouden mogelijkheden zijn voor hem om respijtzorg te krijgen? Geef in je overzicht aan welke voorzingen je zeker geschikt lijken en welke mogelijk niet. Waar heeft dit mee te maken? Denk na over hoe je vanuit jouw (toekomstige) functie contact zal leggen met de coördinator of contactpersoon van de organisatie.

Schrijf vier vragen op die je zou willen voorleggen aan de coördinator/contactpersoon van één van deze organisaties.

De volgende stap is om daadwerkelijk contact op te nemen. Introduceer jezelf en vraag of diegene tijd heeft om jouw vragen te beantwoorden. Zorg in ieder geval dat je na het gesprek meer zicht hebt gekregen op hoe je, in samenwerking met deze professional, een passend aanbod voor wat betreft respijtzorg zult organiseren.