E-learning Informele Zorg

Balans collectieve en individuele benaderingen in de wijk

KerntaakVerbinden
Competenties- Weet navraag te doen over de organisaties in de regio waar het gaat om ondersteuning van ouders en brusjes. Weet navraag te doen over de organisaties in de regio waar het gaat om vrijwilligers betrekken.
OnderwerpBalans collectieve en individuele benaderingen in de wijk
WerkvormConceptualiseren en Toepassen
SamenstellingTweetal
NiveauMBO

1. Lees Wmo-wijzer Balans individuele en collectieve benaderingen in de wijk

Individuele vragen kunnen volgens dit artikel collectief benaderd worden. Zijn er voorbeelden uit jouw eigen praktijk waarin individuele vragen van cliënten of mantelzorgers collectief zijn benaderd? Zo ja, schrijf ze op en benoem wat de ervaringen hiermee zijn. Zo nee, schrijf op waarom dit volgens jou het geval is.

2. Neem een cliënt met (L)VB of mantelzorger in gedachten die een ondersteuningsvraag heeft die niet persé door jou, de organisatie of het netwerk beantwoord kan worden.

a. Welke partijen (gemeente, verenigingen, burgerinitiatieven, en commerciële partijen) in de leefomgeving van deze persoon en diens netwerk kunnen benaderd en gestimuleerd worden om een bijdrage te leveren aan zijn of haar ondersteuningsvraag of de vraag van diens netwerk?

b. Welke partijen ken je al?

c. Van welke verenigingen weet je dat ze er zijn? En welke sluiten mogelijk aan bij de wens van (het netwerk/de mantelzorger van) de cliënt met (L)VB?

d. Zijn er wellicht ook nog andere mensen met een (L)VB of mantelzorgers die dezelfde interesses hebben/ van eenzelfde aanbod gebruik kunnen maken? Benut eventueel de lokale sociale kaart en check dit ook bij bijvoorbeeld collega’s (uit andere teams) en het wijkteam.

e. Bespreek je ideeën met collega’s in je team die contacten onderhouden in de wijkteams.