E-learning Informele Zorg

Mantelzorgmakelaar

KerntaakVerlichten
Competenties-Kent de gespecialiseerde organisaties die respijtzorg geven zoals logeerhuizen/ dagbesteding. Maakt de ouders/brusjes attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten al dan niet via een organisatie. Kijkt naar mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorger of als mantelzorgmaatje.
OnderwerpMantelzorgmakelaar
WerkvormReflecteren
SamenstellingIndividueel of in twee- of drietal
NiveauMBO
  1. Bekijk het filmpje mantelzorg Breda over (algemene) mantelzorgondersteuning in Breda.

Even terug naar de kennis die je hebt verkregen bij het thema: ‘Samenwerken met de mantelzorger’.

  • Wat is mantelzorgondersteuning?
  • Welke vormen van mantelzorgondersteuning ken jij uit de praktijk?
  • Zijn er mantelzorgers of naasten uit jouw praktijk die baat hebben bij enige ondersteuning?
  1. Beantwoord en bespreek nu de volgende vragen in tweetallen.
  • Welke vormen van mantelzorgondersteuning zijn er in de gemeente waar jij werkt?
  • Welke vormen van mantelzorgondersteuning kan er vanuit de organisatie waarvoor jij werkt geboden worden?
  • Welke specifieke vormen van mantelzorgondersteuning is aanwezig voor mantelzorgers van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag?
  1. Wat is een mantelzorgconsulent? Wat is een mantelzorgmakelaar? Ga op zoek naar de organisaties van waaruit mantelzorgconsulenten/ makelaars werken.  Zoek op de website van Mezzo (de belangenvereniging voor mantelzorg en vrijwilligerszorg)  of op  Movisie  minimaal drie artikelen over mantelzorgconsulenten/makelaars en lees één artikel daarvan.