E-learning Informele Zorg

Migranten mantelzorgers

KerntaakVerbinden
CompetentiesWeet navraag te doen over organisaties in de regio waar het gaat om ondersteuning van ouders en brusjes.
OnderwerpMirgranten mantelzorgers
WerkvormReflectie en conceptualiseren
SamenstellingTweetal
NiveauMBO

 

  1. Lees de volgende column uit de digitale nieuwsbrief van Zorg en Welzijn: Vergeet mantelzorgers met een migratieachtergrond niet

 

 

  1. Je kunt lezen dat deze groep mantelzorgers een risicogroep vormen. Haal uit de tekst vijf risico’s zowel op klant- als op organisatieniveau. Beschrijf deze kort.
  1. Kies vervolgens een van de risico’s uit opdracht 2. Ga, redenerend vanuit het gekozen risico, op zoek naar het bestaande aanbod voor migranten mantelzorgers. Kijk binnen je eigen gemeente, maar kijk ook op landelijk niveau. Schrijf dit aanbod op.
  1. Bekijk nu de column over AMWAHT (Allochtone Mantelzorgers Werken Aan Hun Toekomst) en bespreek met elkaar voor welke van de risico’s dit aanbod voorziet in de behoefte van Marokkaanse mantelzorgers.

Marokkaanse mantelzorgers