E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Deskundigheidbevordering

HBO | Deskundigheidbevordering | Tweetal | 45 minuten

Je mag van je manager (stage of werkplek) per jaar 2 congressen/ studiedagen/ uitzoeken op het gebied van niet- aangeboren hersenletsel. Je wilt graag meer weten over mantelzorg rond mensen met NAH. Welk onderwerp m.b.t. mantelzorg rond mensen met NAH zou je op dit moment interesseren? Zoek minimaal 5 congressen of studiedagen die specifiek georganiseerd […]

start

Kamervragen over hulpvaardige netwerken

HBO | Kamervragen over hulpvaardige netwerken | Individueel | 45 minuten

Deze opdracht gaat over de discussie die in de tweede kamer der Staten Generaal op 24 september 2018 werd gevoerd. De vragen die werden gesteld gaan over een publicatie van de Universiteit van Humanistiek. Hier lees je een korte samenvatting van die publicatie (15 september 2018): Nieuws in het kort: Het aansporen van hulpbehoevende mensen […]

start

Respijtzorg

MBO | Respijtzorg | Individueel | 60 minuten

Voor deze opdracht krijg je een aantal specifieke vragen waarbij je in je eigen regio[1] achterhaalt bij welke collega’s van andere organisaties je de benodigde informatie kunt vinden. Bron: https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/themas/lokaal-samenwerken/beter-oud-wie-is-wie.pdf Maak gebruik van de inphographic Wie is wie in de wijk?. Hierin kun je vinden met welke vragen burgers bij welke professional(s) terecht kunnen. Ook […]

start

Expertisenetwerk NAH

HBO | Expertisenetwerk NAH | Individueel | 60 minuten

In enkele situaties van mensen die leven met hersenletsel, zijn meerdere professionals nodig. Niet alleen omdat er veel taken zijn te verrichten maar ook omdat de situatie complex is. Maar hoe werken deze professionals en de organisaties waar ze werken, nu samen? Hieronder zie je een voorbeeld een expertisenetwerk in Amsterdam. Bekijk de homepagina door […]

start

Visie op Mantelzorgondersteuning

MBO | Visie op Mantelzorgondersteuning | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Deze opdracht gaat over de visie van de overheid op mantelzorgondersteuning. Op de site van de Rijksoverheid kun je vinden wat de visie van de overheid is rondom de positie van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Het kabinet wil dat gemeenten en zorgprofessionals bij zorg en ondersteuning meer letten op de mogelijkheden voor informele zorg. Schrijf voor […]

start

Leren omgaan met hersenletsel

HBO | Leren omgaan met hersenletsel | Tweetal | 60 minuten

De vrouw van Osman kreeg een spontane hartstilstand.   Lees op https://www.hersenletsel.nl/ervaringsverhalen/osman-elmaci  hoe Osman dat heeft ervaren en hoe hij heeft geknokt voor goede zorg.   Zoek op de site Hersenz.nl welke organisaties verbonden zijn in deze organisatie. Het gaat hier om het type organisaties, dus je hoeft ze niet allemaal te benoemen. Zijn er […]

start

(Afstemmen met) vrijwilligersorganisaties

HBO | (Afstemmen met) vrijwilligersorganisaties | Tweetal | 60 minuten

Lees onderstaande tekst   ‘Het is lastig om vrijwilligers te vinden voor deze doelgroep. Vaak weten vrijwilligers niet wat ze van de doelgroep kunnen verwachten. Verwachtingen moeten daarom duidelijk naar de vrijwilligers worden gecommuniceerd. Ze moeten geïnformeerd worden over wat de beperking met de cliënt doet. Maar ook verwachtingen verhelderen van de cliënt zelf . […]

start

Samen sterk

HBO | Samen sterk | Tweetal | 45 minuten

  Je ziet hier een illustratie die in deze e-learning wordt gebruikt. Bekijk het goed. Beschrijf specifiek wat je ziet. Beschrijf specifiek wat je daarbij denkt.   Stel een van de punten door jou bij 1 geschreven is: ‘de professionals en organisaties werken langs elkaar heen: ze hebben iets ontworpen en willen dat ‘aan de […]

start

Beleid informele zorg

HBO | Beleid informele zorg | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Deze opdracht gaat over het beleid op informele zorg. Lees hierover op de site van Mijn MantelzorgMakelaar: minister De Jonge presenteert plannen mantelzorg en vrijwilligers waarin het gaat om mantelzorgondersteuning en vrijwilligers. Bekijk ook het programma langer thuis Actielijn 2 : mantelzorg en vrijwilligers in zorg en welzijn‘. Beantwoord vervolgens onderstaande vragen.   Je hebt […]

start

Procedures rond pgb

HBO | Procedures rond pgb | Individueel of in tweetallen | 60 minuten

Lees de volgende casus over mijnheer Biharie. Mevrouw Biharie kreeg 3 jaar geleden een beroerte. De gevolgen van haar beroerte zijn groot: op veel functiegebieden is zij niet meer zelfredzaam. Toch heeft ze samen met haar man besloten dat ze thuis blijft wonen. Maar dan is er wel ondersteuning nodig. Ze hebben een indicatie Wlz […]

start