E-learning Informele Zorg

Leren omgaan met hersenletsel

KerntaakVerbinden
CompetentiesWeet professionals te vinden die kennis hebben op het gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen waarmee hij contacten onderhoudt. Is vasthoudend om de samenwerking met collega’s van andere organisaties vast te houden en voorkomt daarmee doorverwijzen. Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende professionals en passende ondersteuning en organiseert indien nodig passend aanbod.
OnderwerpLeren omgaan met hersenletsel
WerkvormReflecteren en Abstraheren
SamenstellingTweetal
Tijd60 minuten
NiveauHBO
  1. De vrouw van Osman kreeg een spontane hartstilstand.

 

Lees op https://www.hersenletsel.nl/ervaringsverhalen/osman-elmaci  hoe Osman dat heeft ervaren en hoe hij heeft geknokt voor goede zorg.

 

  1. Zoek op de site Hersenz.nl welke organisaties verbonden zijn in deze organisatie. Het gaat hier om het type organisaties, dus je hoeft ze niet allemaal te benoemen. Zijn er organisaties bij die zich specifiek op mantelzorgers richten?
  2. Bespreek met elkaar de volgende vraag: Welk verschil denk je dat samenwerkende professionals voor het netwerk van Osman had kunnen betekenen? Welk type professionals zijn volgens jou wenselijk? Welke inzet (zie wat je bij thema 3 Sociale netwerken versterken en benutten) zou kunnen helpen om het netwerk te behouden?
  3. Je ziet dat Hersenz een behandelprogramma heeft dat ingedeeld is in bouwstenen. Bekijk wat deze bouwstenen betekenen door te klikken op de tegels op de site. Waar worden ook de mantelzorgers meegenomen in de behandeling? nl/behandeling-hersenz/behandelprogramma  Welk type professional werken in deze bouwstenen?

 

  1. Wat verstaan we nu eigenlijk onder ‘behandelen’? Schrijf je antwoord op. In het systemisch werken wordt uitgegaan van het werken met het ‘systeem’ waarvan mensen deelgenoot uitmaken. Vanzelfsprekend zijn dat de mantelzorgers. De vraag is of mantelzorgers bij Hersenz in beeld zijn met hun eigen vragen. Ga op zoek of dat het geval is. Hoe zou jij, in het geval je bij Hersenz zou werken, een mantelzorger met een eigen ondersteuningsvraag, helpen om passende ondersteuning te krijgen?
  2. Is het volgens jou wenselijk dat Hersenz een eigenstandige mantelzorgondersteuner krijgt? Zo ja/nee, welke argumenten heb je hiervoor?