E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Keuzeproces van de mantelzorger

HBO | Keuzeproces van de mantelzorger | Drietal | 60 minuten

In deze opdracht gebruik je deze casus.   Pauliene en Steven hebben 3 jong volwassen kinderen waarvan er 2 op kamers wonen. Zij hebben sinds 6 jaar 2 jonge adoptiekinderen uit Brazilië in hun gezin opgenomen.  Steven krijgt op weg naar zijn werk een ernstig ongeluk waarbij hij hersenletsel oploopt. De eerste weken in het […]

start

Rouw van familie en vrienden

HBO | Rouw van familie en vrienden | Individueel | 60 minuten

Lees de tekst over ‘rouw bij levend verlies’ op hersenletsel-uitleg.nl. Schrijf voor jezelf op welke onderdelen van de tekst specifiek van toepassing zijn op naasten. In de tekst lees je dat zowel de persoon met NAH,  de mantelzorger en andere naasten te maken kunnen krijgen met rouw. Hoewel de impact op de mantelzorger het grootst […]

start

Brussen in beeld

HBO | Brussen in beeld | Individueel | 60 minuten

In de quickscan ‘Zorgintensieve gezinnen’ wordt gesteld dat het oog hebben voor brussen een belangrijk aandachtspunt is voor gemeenten en zorginstellingen. Lees de samenvatting.   Online Peilingen Het merendeel van de brussen (60%) weet helemaal niet waar ze terecht kunnen voor ondersteuning. Ook geeft de helft van de brussen (53%) aan dat zij graag meer […]

start

Mantelzorg in tijden van COVID-19

HBO | Mantelzorg in tijden van COVID-19 | Individueel | 45 minuten

  NPO 2  d.d. 29 maart 2020: Mantelzorgers onder druk door corona Door de coronacrisis hebben mantelzorgers het zwaarder dan ooit. Normaal gesproken worden ze bijgestaan door de thuiszorg, maar om besmettingsgevaar te voorkomen, komen thuishulpen steeds minder vaak langs. Dus staan mantelzorgers er nu grotendeels alleen voor, áls ze al voor hun dierbaren kunnen […]

start

Zorg voor jezelf

HBO | Zorg voor jezelf | Individueel | 45 minuten

Er zijn regelmatig congressen voor professionals die werken met mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Er zijn ook congressen voor mensen die hersenletsel hebben en hun naasten. Ga op zoek naar congressen die dit jaar plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Noem minimaal vijf congressen en benoem wat het thema is, voor welke doelgroep het congres bedoeld is (dus […]

start

Ervaringskennis van het netwerk

HBO | Ervaringskennis van het netwerk | Individueel | 180 minuten

Voor deze opdracht ga je ervaringskennis uit het sociale netwerk van iemand met NAH ophalen. Kun je vanuit je (vrijwilligers)werk, stage of eigen netwerk in contact komen met iemand uit het sociale netwerk? Probeer in ieder geval achter het volgende te komen: Hoe ervaart diegene zijn rol als vriend, kennis buur of (…..)? Welke tips […]

start

Kleur in actie

HBO | Kleur in actie | Tweetal | 60 minuten

In deze opdracht kijk je in het bijzonder naar organisaties voor migrantenmantelzorgers. De KIA (Kleur in Actie) heeft een handreiking geschreven voor organisaties. Lees de gehele handleiding om een indruk te krijgen Handreiking Kleur in Actie .   Je hebt kunnen lezen dat het moeilijk is deze migranten mantelzorgers te bereiken. Het is noodzakelijk dat […]

start

Gevolgen van NAH voor de mantelzorger

HBO | Hoe is het voor de mantelzorgers? | Drietal

Deze opdracht gaat over de gevolgen van hersenletsel op de mantelzorger. 1. Bekijk de volgende pagina:  factsheet aantallen, oorzaken en gevolgen niet-aangeboren hersenletsel Bedenk 5 vragen die je kunt stellen in een eerste gesprek. Dat gesprek is met alle betrokkenen. Let erop dat je vragen stelt die OPEN zijn. Wat wil je als professional in zo’n eerste […]

start

De mantelzorger in de revalidatie

HBO | De mantelzorger in de revalidatie | Tweetallen | 60 minuten

Mantelzorgers van mensen met hersenletsel zijn soms zo bezig met de ander dat ze niet stilstaan bij de gevolgen voor hun eigen leven. Daardoor formuleren ze geen hulpvraag en zijn ze niet bereikbaar voor professionele hulp. De kans is groot dat deze mantelzorgers hun taken op een dag niet meer volhouden. Falicia is 36 en […]

start

Ervaringskennis van de mantelzorger

HBO | Ervaringskennis van de mantelzorger | Individueel | 45 minuten

Ook mantelzorgers maken een herstelproces door wanneer hun naaste een hersenletsel heeft opgelopen. Lees onderstaande tekst.   Hoe krijgt het vraaggericht werken vorm? Het wisselt per organisatie en per persoon. Ger en ik krijgen ruim baan om onze wensen te benoemen. We weten weinig van hersenletsel en willen dus advies. We weten veel van ons eigen leven […]

start