E-learning Informele Zorg

Procedures rond pgb

KerntaakVerbinden
Competenties-Begrijpt wat de functie is om zelf een goed, divers netwerk van professionals te hebben en onderhoudt dit netwerk. Evalueert continue de samenwerking met collega’s, ook met collega’s van andere organisaties. Is vasthoudend om de samenwerking met collega’s van andere organisaties vast te houden en voorkomt daarmee doorverwijzen.
OnderwerpProcedures rond pgb
WerkvormToepassen
SamenstellingIndividueel of in tweetallen
Tijd60 minuten
NiveauHBO
  1. Lees de volgende casus over mijnheer Biharie.

Mevrouw Biharie kreeg 3 jaar geleden een beroerte. De gevolgen van haar beroerte zijn groot: op veel functiegebieden is zij niet meer zelfredzaam. Toch heeft ze samen met haar man besloten dat ze thuis blijft wonen. Maar dan is er wel ondersteuning nodig. Ze hebben een indicatie Wlz aangevraagd in de vorm van een pgb. Er was een gesprek waarin ze samen konden uitleggen welke zorg dagelijks nodig is. Het duurde even voor ze hoorden dat de indicatie werd afgegeven. Uiteindelijk heeft mevrouw een zorgprofiel LG gekregen en een daarbij horend jaarbudget te besteden.

a Zoek uit welke organisatie een indicatie afgeeft voor Wlz zorg. Hoe gaat de procedure m.b.t. het verkrijgen van de indicatie? Voor hoe lang kan een indicatie afgegeven worden?

b Kijk op de site van het Centrum Indicatiestelling Zorg: CIZ.nl. Bekijk de video op de home page (CiZ in beeld) en bekijk de site globaal. Ga vervolgens naar de ‘zorgprofielen’: zorgprofessional: wet-en regelgeving/zorgprofielen. Voor welke groepen mensen zijn de zorgprofielen ontworpen?

c Mevrouw Biharie heeft een indicatie gekregen voor zorgprofiel LG: Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging. Bekijk het zorgprofiel. Hoe komt het dat mevrouw Biharie, met haar beroerte, is geïndiceerd als Lichamelijk Gehandicapt?

Hoewel mevrouw Biharie de budgethouder is, moet mijnheer de zaken regelen. Hij is de centrale mantelzorger. Na verloop van tijd heeft mijnheer enkele professionals en mensen uit hun eigen netwerk bereid gevonden om die ondersteuning te geven. Dat betekent er een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving gemaakt moet worden.

d Bekijk op de volgende site wat een zorgovereenkomst en een zorgbeschrijving betekent. zorgovereenkomst-en-zorgbeschrijving  Bekijk ook de formulieren en bespreek met elkaar wat je niet begrijpt. Ga op zoek naar het antwoord op je vragen door op de site door te klikken, een collega of een docent te vragen.

Mijnheer Biharie vult deze formulieren met de zorgverleners in, laat mevrouw Biharie en de zorgverleners ondertekenen en wil ze nu opsturen.

e Naar welke instanties moeten deze formulieren gestuurd worden? Stel dat mijnheer Biharie het niet goed kan vinden, welke organisatie kan hem helpen? Wanneer jijzelf weet welke instantie de formulieren moet ontvangen, ga naar de site van die instantie. Wat is de taak van deze instantie?

Nu is mevrouw dus budgethouder geworden. Voor mevrouw Biharie is dit, met haar beroerte, allemaal te ingewikkeld. Mijnheer Biharie, als vaste mantelzorger, moet namens haar betalingen verrichten en verantwoordingen afleggen.  Alle zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen zijn door het zorgkantoor goedgekeurd. De zorgverleners zijn inmiddels in dienst. Hij raakt in paniek want hoe ingewikkeld vindt hij de site om alle zaken te doen! Laat staan de betalingen.

f Welke organisaties kunnen mijnheer Biharie helpen? Ga op zoek naar minimaal 5 organisaties. Dat mogen organisaties in de buurt zijn (kies de buurt waar je zelf woont) maar ook regionale en landelijk georganiseerde diensten.

Kijk daarbij in ieder geval ook naar de organisatie Per Saldo. www.pgb.nl

g Wanneer je nu terugkijkt naar de gehele procedure van aanvraag naar uitvoering: met welke officiële instanties heeft het echtpaar Biharie te maken? Schrijf ze uit en benoem hun taak.