E-learning Informele Zorg

Deskundigheidbevordering

KerntaakVerbinden
Competenties-Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende professionals en passende ondersteuning en organiseert indien nodig passend aanbod. Kan in specifieke situaties professionals bij elkaar roepen voor overleg. Weet professionals te vinden die kennis hebben op het gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen waarmee hij contacten onderhoudt.
OnderwerpDeskundigheidbevordering
WerkvormToepassen en abstraheren
SamenstellingTweetal
Tijd45 minuten
NiveauHBO
  1. Je mag van je manager (stage of werkplek) per jaar 2 congressen/ studiedagen/ uitzoeken op het gebied van niet- aangeboren hersenletsel. Je wilt graag meer weten over mantelzorg rond mensen met NAH. Welk onderwerp m.b.t. mantelzorg rond mensen met NAH zou je op dit moment interesseren?

Zoek minimaal 5 congressen of studiedagen die specifiek georganiseerd worden over NAH. Bekijk het programma van de door jou gevonden congressen. Welke lezingen en workshops zijn gericht op het thema: Mantelzorg rond NAH en sluiten aan op jou onderwerp? Wanneer die er niet zijn, zoek terug in de tijd naar congressen die dat wel boden.

  1. Lees de beschrijving van deze lezingen of workshops. Welke spreekt je het meeste aan? Waardoor spreekt het je aan? Kies in ieder geval 3 landelijke of regionale lezingen of workshops. Bij deze keuze ga je goed beargumenteren waarom je daar naartoe wilt gaan. Denk daarbij aan de verbreding van je kennis en van je eigen netwerk. Schrijf dit voor de 3 gekozen congressen en workshop uit. Dat doe je in een mail aan je manager. De bedoeling is dat zij/hij akkoord gaat met je argumentatie en dat je de aanmelding en financiering kunt gaan regelen.

 

  1. De dag van het congres is aangebroken. In de door jou gekozen workshop wordt casuïstiek aangehaald die sterk lijkt op de casuïstiek uit je eigen organisatie. Er zijn interessante discussies en je zou best met een aantal mensen contact willen (behouden). Hoe pak je dat aan? Hoe zorg je ervoor dat je ook na het congres met deze mensen in contact blijft?
  1. Bedenk een casus van mantelzorg rond NAH. Ga maar gewoon schrijven, laat je fantasie het werk doen maar zorg ervoor dat het echt gaat over de gevolgen van de NAH op de mantelzorger: problemen met geheugen; oriëntatie; spraak en taal; inzicht; fysiek; etc. Bedenk welke problemen er zijn in de specifieke situatie. In je eigen regio zijn er te weinig organisaties die actief zijn in het ondersteunen van mantelzorgers. Bedenk wat je zou kunnen hebben aan de mensen uit de workshop: bij welke mantelzorg organisaties werken zij? Koppel dat aan de casus die je verzonnen hebt.

 

  1. Hoe communiceer je dit met je teamleden en met je manager?

Wat zou een reden kunnen zijn om met specifieke mensen uit de workshop contact te houden? Noem minimaal 5 redenen.