E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Respijtzorg

MBO | Respijtzorg | Individueel | 60 minuten

Voor deze opdracht krijg je een aantal specifieke vragen waarbij je in je eigen regio[1] achterhaalt bij welke collega’s van andere organisaties je de benodigde informatie kunt vinden. Bron: https://www.beteroud.nl/docs/beteroud/themas/lokaal-samenwerken/beter-oud-wie-is-wie.pdf Maak gebruik van de inphographic Wie is wie in de wijk?. Hierin kun je vinden met welke vragen burgers bij welke professional(s) terecht kunnen. Ook […]

start

Visie op Mantelzorgondersteuning

MBO | Visie op Mantelzorgondersteuning | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Deze opdracht gaat over de visie van de overheid op mantelzorgondersteuning. Op de site van de Rijksoverheid kun je vinden wat de visie van de overheid is rondom de positie van mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Het kabinet wil dat gemeenten en zorgprofessionals bij zorg en ondersteuning meer letten op de mogelijkheden voor informele zorg. Schrijf voor […]

start

Casemanagement

MBO | Casemanagement | Individueel | 120-180 minuten

  Voor deze opdracht ga in kaart brengen wat een casemanager allemaal kan en doet om vervolgens duidelijk te krijgen wat er nodig is om zelf in een soortgelijke rol te kunnen fungeren.   Verdiep je eerst in de functie van casemanager. Onderaan deze opdracht vind je drie bronnen. Zoek zelf ook minimaal twee bronnen […]

start

Deskundigheidbevordering

MBO | Deskundigheidbevordering | Tweetal | 45 minuten

Je mag van je manager (stage of werkplek) per jaar 2 congressen/ studiedag/ uitzoeken op het gebied van niet aangeboren hersenletsel. Je wil graag meer weten over mantelzorg rond mensen met NAH. Zoek minimaal 5 congressen of studiedagen die specifiek georganiseerd worden over NAH. Bekijk het programma van de door jou gevonden congressen. Welke lezingen […]

start

Kamervragen over hulpvaardige netwerken

MBO | Kamervragen over hulpvaardige netwerken | Individueel | 45 minuten

Deze opdracht gaat over de discussie die in de tweede kamer der Staten Generaal  op  24 september 2018 werd gevoerd. De vragen die werden gesteld gaan over een publicatie van de Universiteit van Humanistiek. Hier lees je een korte samenvatting van die publicatie (15 september 2018):Nieuws in het kort: Het aansporen van hulpbehoevende mensen om […]

start

Procedures rond pgb

MBO | Procedures rond pgb | Individueel of in tweetal | 60 minuten

Lees de volgende casus over mijnheer Biharie. Mevrouw Biharie kreeg 3 jaar geleden een beroerte. De gevolgen van haar beroerte zijn groot: op veel functiegebieden is zij niet meer zelfredzaam. Toch heeft ze samen met haar man besloten dat ze thuis blijft wonen. Maar dan is er wel ondersteuning nodig. Ze hebben een indicatie Wlz […]

start

Expertisenetwerk NAH

MBO | Expertisenetwerk NAH | Individueel | 30 minuten

In enkele situaties van mensen die leven met hersenletsel, zijn meerdere professionals nodig. Niet alleen omdat er veel taken zijn te verrichten maar ook omdat de situatie complex is. Maar hoe werken deze professionals en de organisaties waar ze werken, nu samen? Hieronder zie je een voorbeeld een expertisenetwerk in Amsterdam. Bekijk de homepagina door […]

start

Leren omgaan met hersenletsel

MBO | Leren omgaan met hersenletsel | Tweetal | 60 minuten

De vrouw van Osman kreeg een spontane hartstilstand.   Lees op https://www.hersenletsel.nl/ervaringsverhalen/osman-elmaci  hoe Osman dat heeft ervaren en hoe hij heeft geknokt voor goede zorg.  Ga naar de site www.hersenz.nl. Je ziet dat Hersenz een behandelprogramma heeft dat ingedeeld is in bouwstenen. Bekijk wat deze bouwstenen betekenen door te klikken op de bouwstenen op de […]

start

Samen sterk

MBO | Samen sterk | Tweetal | 45 minuten

  Je ziet hier een illustratie die in deze e-learning wordt gebruikt. Bekijk het goed. Beschrijf specifiek wat je ziet. Beschrijf specifiek wat je daarbij denkt.       Stel een van de punten door jou bij 1 geschreven is: de professionals en organisaties werken langs elkaar heen: ze hebben iets ontworpen en willen dat […]

start