E-learning Informele Zorg

Levenseinde en wilsbeschikking

KerntaakVerlichten
CompetentiesHeeft kennis van de wet- en regelgeving rond mantelzorgondersteuning en kan die kennis gericht inzetten. Is in staat als een centraal aanspreekpunt, bijvoorbeeld als een casemanager, te fungeren.
OnderwerpLevenseinde en wilsbeschikking
WerkvormReflecteren en Conceptualiseren.
SamenstellingDrie- of viertallen
Tijd60 minuten
Niveaumbo

Lees het artikel uit de NRC van zaterdag 17 juni 2017

Verontrustende cultuuromslag rond de zelfgekozen dood

  1. Schrijf minimaal vijf dilemma’s op die Boudewijn Chabot, Psychiater voor ouderen en onderzoeker van het zelfgekozen levenseinde, in dit artikel schetst.
  2. Bespreek met elkaar de ethische dilemma’s van professionals die werken met mensen die dementeren van wie de wilsverklaring niet is ingewilligd. Zorg ervoor dat je het gesprek vanuit de ethische invalshoek bespreekt.Lees nu ook het volgende artikel uit het AD van 10 mei 2017
  3. Schrijf minimaal drie dilemma’s op die Karlijn Joling, epidemioloog aan het VUmc, in haar onderzoek schetst.
  4. Bespreek met elkaar hoe de wens tot levenseinde van de mantelzorgers zich verhoudt tot de levenseindewens van de dementerende partner.
  5. Welke professionals zijn betrokken bij het inventariseren van de wensen tot levenseinde? Hoe denken jullie dat deze professionals met elkaar in gesprek zijn? En wat is er nodig om ervoor te zorgen dat deze professionals met elkaar een gesprek voeren over de ethische dilemma’s, naast de praktische consequenties?