E-learning Informele Zorg

De mantelzorger in beeld

KerntaakVinden
CompetentiesKan op een passende manier contact leggen met de persoon met dementie, diens naasten en met mensen uit het sociale netwerk (gezamenlijk en apart van elkaar).
OnderwerpDe mantelzorger in beeld
WerkvormConceptualiseren, toepassen
SamenstellingDrietallen
Tijd75 minuten
Niveauhbo

Mantelzorgers zijn niet altijd in beeld bij de professionele zorgorganisaties terwijl er wel alle reden is dat zij gezien en gefaciliteerd worden. In deze opdracht ga je ontdekken hoe je  mantelzorgers kunt benaderen. Je leert hoe je mantelzorgers kunt zien en kunt bereiken. Hoe zorg je ervoor dat mantelzorgers in beeld komen? Waar vind je hen? Hoe zorg je ervoor dat je in iedere situatie weer een passende manier kunt vinden om contact te kunnen leggen?

Algemene onderliggende literatuur die je kunt gebruiken:

Wat is presentie?

“Hoe gaat het met u?” vraag ik tijdens het eerste keukentafelgesprek met meneer en mevrouw Bakker. Meneer Bakker steekt van wal dat hij gepikeerd is dat hij nu als 65-jarige al als bejaard en hulpbehoevend wordt bestempeld door de gemeente. Hij heeft helemaal geen hulp nodig. Fietst dagelijks 20 km, is actief bij de jeu de boules vereniging en is voorzitter van het moestuintjes complex. Mevrouw Bakker is stil en bedachtzaam, maar spreekt haar man niet tegen. ‘We redden ons best’, zegt ze. Als ze me uitlaat zegt ze; ‘mijn man kleurt het allemaal wat rooskleuriger dan het is…Vanmorgen nog kwam hij terug van het fietsen, zonder de boodschappen waar hij eigenlijk voor ging.

In deze opdracht zijn jullie werkzaam als professionals in een sociaal wijkteam. Eén van jullie weet niet goed wat te doen met bovenstaande casus en vraagt advies aan de andere twee. Verdeel de rollen. Je hebt allemaal het doel om de mantelzorger in beeld te krijgen en te faciliteren. Hoe doe je dat wanneer je het idee krijgt dat de mantelzorger niet open kan zijn over de situatie?

Neem 15 minuten de tijd om het volgende uit te werken:

  • Degene die de casus inbrengt zet een aantal concrete vragen op papier.
  • De twee collega’s aan wie advies gevraagd wordt zoeken op het internet en in de toolbox en literatuurlijst van deze e-learning naar tips.

Voer vervolgens een gesprek waarin concrete tips en adviezen gegeven worden om het contact met de mantelzorger aan te gaan en om de mantelzorger zich gezien te laten voelen. Neem in je uitwerking mee dat je de mantelzorger en de persoon met dementie ook apart van elkaar kunt zien.

Formuleer na afloop van het gesprek ieder tenminste drie tips voor het aangaan van contact met de mantelzorger.

Vervolgens spelen jullie een rollenspel waarbij de professional weer bij het gezin Bakker langsgaat. De tips en adviezen worden nu (fictief) in de praktijk gebracht. Bespreek na wat jullie passend vonden en welke tips er zijn voor de volgende keer. Wissel van rol totdat iedereen de rol van professional heeft gehad.