E-learning Informele Zorg

Brussen

KerntaakVerlichten
Competenties-Maakt de ouders/brusjes attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten, al dan niet via bestaande organisaties en ondersteunt indien nodig het netwerk hierbij. Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende voorzieningen en passende ondersteuning en organiseert, indien nodig, passend aanbod.
OnderwerpBrussen
WerkvormReflecteren en Toepassen
SamenstellingIndividueel of in groepjes
NiveauHBO

 

Brussen: broers of zussen van een persoon met een beperking die door diens zorgvraag vaak de aandacht binnen het gezin heeft opgeëist en die als volwassenen, na bijvoorbeeld het overlijden van de ouders, verantwoordelijk zijn voor hun broer of zus met een beperking. Een bijzondere groep waar je als professional mee te maken hebt in de Verstandelijk Gehandicaptenzorg en met wie je zult samenwerken ten behoeve van de persoon die jij ondersteunt. Een inkijkje in de belevingswereld van de brussen is daarom zeker van belang, maar soms is er meer nodig.

 

  1. Voorbereiding op de opdracht:
  • Evert de Kock is een brus. Hij stelt voor om:  ‘Brussen als werkwoord’ te gebruiken.

Ik Brus, jij brust, wij brussen, ik ben gebrust… Vier rode kringeltjes verschijnen bij het typen van deze werkwoordsvervoeging. Lees verder zijn column Brussen als werkwoord

  • Bekijk een stukje van de documentaire, ‘De wereld van Puck’. Begin bij 23.00 minuten en stop bij 26.08 minuten. Film ‘De wereld van Puck’

 

  1. Informatie voor brussen

Beantwoord voor jezelf de volgende vragen en bespreek deze in tweetallen:

  • Wat zijn dilemma’s van brussen? Denk je dat er een gemeenschappelijkheid is? Zo ja, wat is dat, denk je?
  • Ga in je eigen gemeente op zoek naar een informatie specifiek voor brussen. Maak een overzicht van het aanbod en maak duidelijk welke specificaties er zijn (denk aan leeftijd, ondersteuningsvraag, van wie ben je brus, etc.)
  • Beeld je in dat jij een brus bent van iemand met Downsyndroom. Welk aanbod mis je in je gemeente?
  1. Ontmoetingen organiseren

De website Lotje&Co biedt families van zorgintensieve kinderen en volwassenen veel steun. Ook ontmoetingsgroepen voor brussen kunnen uitkomst bieden voor broertjes en zusjes van een zorgintensief kind.

  • Zijn er in de omgeving ontmoetingsgroepen te vinden? Zo ja, zijn er brussen uit jouw praktijk die je hier naar zou kunnen verwijzen?

Ontmoetingsgroepen voor Brussen richten zich met name op kinderen en jongeren, misschien is het nodig om zelf een ontmoetingsgroep te faciliteren. De film ‘Op zoek naar mijn zusje’ kan ingezet worden als voorlichtingsmateriaal aan brussen tijdens een thema-avond.

  • Organiseer een thema-avond voor brussen rondom deze film. Met welke organisaties in de gemeente waar je werkt zou je dit kunnen organiseren? Hoe kan je zorgen voor samenwerking? Maak gezamenlijk een plan van aanpak, ontwerp een pakkende werving en bedenk wat inhouden van de avond zou kunnen zijn. (dit kun je ook fictief doen maar weet je gevoed door de samenwerkende organisaties).

Verder lezen en kijken:

lees pagina 18 t/m 22 van de literatuurverkenning van deze e-learning, vanaf ‘rollen en relaties’.

Bekijk het filmpje: Brusjes