E-learning Informele Zorg

Kennis van de sociale kaart

KerntaakVerbinden
Competenties-Heeft kennis van het regionale aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen waarmee hij contacten onderhoudt. Heeft kennis van het regionale aanbod van vrijwilligerszorg Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende voorzieningen en passende ondersteuning en organiseert, indien nodig, passend aanbod.
OnderwerpKennis van de sociale kaart
WerkvormReflecteren en Toepassen
SamenstellingIndividueel of in groepjes
NiveauHBO

De decentralisatie van zorg heeft, naast bezuiniging, ook als doel de zorg dichterbij de leefwereld van de burger te organiseren. De eerste stap die je als burger nu meestal moet zetten bij een hulpvraag, is naar gemeente toe. Echter, in elke gemeente is de zorg/ondersteuning weer anders geregeld.

 

 1. Bekijk de onderstaande wensen/behoeften/vragen en schrijf per wens het antwoord op voor de volgende vraag: “Hoe regel ik dat in de gemeente waar ik woon?”
 • Ik wil dagbesteding gaan doen.
 • Ik wil een betaalde baan.
 • Ik ben mantelzorger en heb behoefte aan wat extra steun.
 • Ik wil een huis voor mezelf.
 • Ik zou graag meer wandelen, maar ken niemand om dat samen mee te doen.
 • Ik merk dat het me niet lukt om overzicht in mijn financiën te houden en ik hierbij hulp nodig heb.
 • De spanning thuis is om te snijden, mijn jongste kind vertoont gedrag waar ik geen raad mee weet. Ik heb echt hulp nodig.
 • Ik voel me alleen.
 • Ik zou in mijn vrije tijd wel wat voor een ander willen betekenen.

Zijn er nog andere vragen die je kent van cliënten die jij ondersteunt en heel kenmerkend voor hen zijn? Zo ja, welke?

 1. Welke vragen kunnen niet beantwoord worden, maar leven wel degelijk bij de bewoners/mantelzorgers die jij ondersteunt? Is het nodig om samen met de gemeente, het wijkteam, een vrijwilligersorganisatie, het mantelzorgsteunpunt te kijken hoe deze vragen beantwoord kunnen worden? Zo ja, hoe ga je dat aanpakken?

Kijk ook eens op Digitale Sociale Kaart

 

3. Bespreek samen met een studiegenoot de stappen de je gaat zetten.