E-learning Informele Zorg

Vrijwilliger gezocht

KerntaakVerbinden
Competenties-Kent de sociale kaart en het sociale netwerk, en de mogelijkheden die deze biedt voor mensen met (L)VB, ouders en brusjes. Heeft kennis van het regionale aanbod op gebied van zorg, arbeid, dagbesteding en is tevens bekend met gespecialiseerde voorzieningen waarmee hij contacten onderhoudt. Heeft kennis van het regionale aanbod van vrijwilligerszorg. Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende voorzieningen en passende ondersteuning en organiseert indien nodig passend aanbod. Kent de kracht van een maatje en stimuleert de cliënt om daar gebruik van te maken.
OnderwerpVrijwilliger gezocht
WerkvormErvaren en conceptualiseren
SamenstellingIndividueel
NiveauHBO
  1. Neem een cliënt in gedachten die wellicht baat zou hebben bij een maatje waarmee hij/zij iets kan ondernemen in de vrije tijd, ook om de thuissituatie te verlichten. Schrijf in een paar zinnen de wens op die deze persoon zou hebben, denk aan interesses, leeftijd, woonplaats, frequentie en activiteit.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een maatje te vinden dan wel te werven. Ga eens op zoek naar een maatje die zou passen bij de wens van de bewoner. Hieronder staan een aantal vindplaatsen:

–  Maatje gezocht

–  Humanitas

 

  • De lokale of gemeentelijke vrijwilligersvacaturebank.
  • Grote zorgorganisaties hebben vaak een eigen vrijwilligerscoördinator; neem eens contact op met deze coördinator over de mogelijkheden
  • Zie ook Zorg beter met vrijwilligers gehandicapten sector
  • Tip: bekijk ook eens ‘vrijwilligers gevraagd’ in vacaturebanken, wellicht kan de cliënt die een vrijwilliger zoekt zelf wel vrijwilliger worden voor een ander?

Vrijwilligers liggen helaas niet voor het oprapen en soms moeten er andere bronnen aangewend worden of eerst andere stappen ondernomen worden. Een voorbeeld hiervan is gebruik te maken van Stichting Present.  Zij richten zich op het verbinden van een aanbod aan een vraag, vaak voor groepen. Ook NLdoet is een mooie gelegenheid om bij aan te haken. Bedrijven of groepen komen bijvoorbeeld een dag helpen met een klus bij een zorg- of welzijnsorganisatie. Op laagdrempelige wijze maken ze contact met een groep mensen die ze eerder niet zo snel zouden tegenkomen. De ervaring leert dat, wanneer dit goed ondersteund wordt, er vaak een paar mensen zijn die het leuk zouden vinden om vaker iets te betekenen. Als professional is het van belang om daar oog voor te hebben en dit te benutten ten baten van de bewoner(s).

Je gaat nu ondernemen! Organiseer met behulp van een organisatie zoals Stichting Present of NLdoet een dag met vrijwilligers voor de locatie waar jij werkt. Maak een plan dat je uitwerkt op inhoud, op activiteiten, op planning en op bemensing. Bespreek met de organisaties (eventueel fictief) wat je kunt doen om meer vrijwilligers te betrekken en te matchen. Zorg ervoor dat het aantrekkelijk is en iedereen er plezier aan beleeft. Probeer zo creatief mogelijk te denken.