E-learning Informele Zorg

Buurt benutten

KerntaakVerbinden
Competenties-Schakelt vrijwilligersorganisaties in ten behoeve van de persoon met (L)VB. Weet op basis van welke criteria een matching met vrijwilligers kan plaatsvinden. Heeft kennis van het regionale aanbod van vrijwilligerszorg. Kan buiten de gebaande paden denken en doen, zoekt keer op keer naar passende voorzieningen en passende ondersteuning en organiseert, indien nodig, passend aanbod.
OnderwerpBuurt benutten
WerkvormConceptualiseren en Toepassen
SamenstellingTweetal
NiveauHBO
Inleiding op de opdracht/voorbeeld

Bedreigende informele krachten?

Wat is er aan de hand?

Dagbestedinglocatie ‘De ontmoeting’ ligt midden in een woonwijk. Iedere dag komen hier een twintigtal mensen met een verstandelijke beperking. Deze bewoners komen vanuit verschillende woonlocaties in de omgeving.

‘De ontmoeting’ staat ook open voor mensen uit de buurt die behoefte hebben aan contact. Zij zijn hartelijk welkom om deel te nemen aan de activiteiten en er is altijd koffie en thee.

De wijk kent veel gepensioneerde burgers. In toenemende mate komen hiervan mensen op bezoek bij ‘De ontmoeting’. Daarbij is een groep van ongeveer tien mensen die erg vitaal zijn. Zij beginnen zich in toenemende mate te bemoeien met het reilen en zeilen van de locatie. Zij hebben ideeën voor nieuwe activiteiten en bespreken dat ook met de deelnemers. Die lijken er wel oren naar te hebben. De begeleiding is minder enthousiast omdat zij niet goed weten wat dat voor gevolgen heeft voor de huidige activiteiten.

De begeleiders twijfelen wat zij zullen doen. Zij kijken het nu een tijdje aan en verwachten dat het enthousiasme wel weer af zal nemen. Dat lijkt echter niet het geval. Recent informeerde een buurtbewoner hoe de begeleiding het zou vinden als zij een aantal handelingen die nu door begeleiders worden verricht, door hen zou worden overgenomen. Zij had uitgezocht dat zij, de buurtbewoners, gezien kunnen worden als ‘mantelzorgers’ van de cliënten. Het zou mogelijk zijn om als mantelzorger te worden ‘geschoold’  in zogenaamde ‘risicovolle handelingen’. Het idee van de buurtbewoners is om met elkaar zoveel als mogelijk de cliënten te begeleiden vanuit ‘mantelzorg’. Ze schatten in dat ruim de helft van de werkzaamheden die begeleiders nu verrichten door hen kan worden overgenomen.

 

 1. Bespreek in tweetallen de volgende vragen:
 • In hoeverre klopt de redenatie van de buurtbewoners dat zij als ‘mantelzorgers’ deze beweging kunnen maken? (Welk verschil is er qua verantwoordelijkheden voor de instelling tussen vrijwilligers en mantelzorgers?)
 • Welke kansen zie je?
 • Welke risico’s zie je?
 • Welke kennis moet je bezitten om de juiste afweging te (kunnen) maken?
 • Hoe organiseer je en hoe geef je ruimte?
 • Welke voordelen levert dit op voor cliënten, burgers en medewerkers?
 • Welke nadelen levert dit op voor cliënten, burgers en medewerkers?
 • Wat zou dit betekenen voor de medewerkers?
 • Wat betekent dit voor hun professionele rol?

 

 

 

 

 1. Je besluit uiteindelijk dat dit een mooie kans is voor alle betrokkenen. Echter, dit dient wel goed georganiseerd en gefaciliteerd te worden. Dat is alleen mogelijk als er samenwerking plaatsvindt met andere bronnen in de gemeente en in de organisatie zelf. Welke organisaties dan wel afdelingen dienen om tafel te zitten om dit idee verder vorm te geven? Wat zullen de gespreksonderwerpen zijn? Bespreek dit in tweetallen en maak een agenda voor zo’n bijeenkomst.