E-learning Informele Zorg

Mantelzorgondersteuning organiseren

KerntaakVerlichten
Competenties-Kent de gespecialiseerde organisaties die respijtzorg geven zoals logeerhuizen/dagbesteding, en ondersteunt, indien nodig, het netwerk deze te organiseren Maakt de ouders/brusjes attent op de mogelijkheden van ondersteuning van ervaringsgenoten, al dan niet via bestaande organisaties en ondersteunt, indien nodig, het netwerk hierbij. Kijkt naar mogelijkheden van ondersteuning door een vrijwilliger als respijtzorger of als mantelzorgmaatje en organiseert deze.
OnderwerpMantelzorgondersteuning organiseren
WerkvormReflectie en conceptualiseren
SamenstellingDrietal
NiveauHBO

1. Bekijk het filmpje mantelzorg Breda over (algemene) mantelzorgondersteuning in Breda.

Even terug naar de kennis die je hebt verkregen bij het thema: ‘Samenwerken met de mantelzorger’.

 • Wat is mantelzorgondersteuning?
 • Welke vormen van mantelzorgondersteuning ken jij uit de praktijk?
 • Zijn er mantelzorgers of naasten uit jouw praktijk die baat hebben bij enige ondersteuning?

2. Beantwoord en bespreek nu de volgende vragen in tweetallen.

 • Welke vormen van mantelzorgondersteuning zijn er in de gemeente waar jij werkt?
 • Welke vormen van mantelzorgondersteuning kan er geboden worden vanuit de organisatie waarvoor jij werkt?
 • Welke specifieke vormen van mantelzorgondersteuning zijn aanwezig voor mantelzorgers van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag?
 • Wat is een mantelzorgconsulent? Wat is een mantelzorgmakelaar? Ga op zoek naar de organisaties van waaruit mantelzorgconsulenten/ makelaars werken.  Zoek op de website van MantelzorgNl (de belangenvereniging voor mantelzorg en vrijwilligerszorg)  of op  Movisie  minimaal drie artikelen over mantelzorgconsulenten/makelaars en lees één artikel daarvan.

 

 

 1. Lees de volgende tekst.
Onderzoek  van Kwekkeboom, Wittenberg & Boer uit 2012, wijst uit dat mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek zwaarder belast zijn dan mantelzorgers van ouderen.

‘De mantelzorg duurt over het algemeen langer, zeker bij mensen met een verstandelijke beperking, vergt meer tijd en is intensiever. Tevens zorgt de mantelzorg voor afbrokkeling van het sociaal netwerk en geeft dit de mantelzorger het gevoel er alleen voor te staan. Mantelzorgers van mensen met een verstandelijke beperking geven aan weinig anderen te kennen die zorg zouden kunnen verlenen. De ervaringen met samenwerking met professionals is niet naar tevredenheid van de mantelzorgers en zorgt voor extra belasting. Zij hebben andere ondersteuning nodig dan mantelzorgers van ouderen en doen daardoor weinig een beroep op mantelzorgondersteuning in gemeenten.’

4.  Bespreek deze tekst aan de hand van onderstaande vragen.

 • Herken jij bovenstaande in jouw eigen organisatie of je gemeente? Verklaar je nader.
 • Vind je dat mantelzorgers van verschillende groepen mensen met een beperking een eigen, unieke vorm van ondersteuning zouden moeten krijgen? Beargumenteer je antwoorden.
 • Vind je dat ouders of brusjes van mensen met moeilijk verstaanbaar gedrag die nog thuis wonen, specialistische ondersteuning voor henzelf moeten krijgen?  Beargumenteer je antwoorden.
 • Stel je zou mogen meedenken over het beleid op mantelzorgondersteuning in  jouw gemeente, wat zou je dan bepleiten voor mantelzorgers, brusjes en naasten rond mensen met (L)VB?