E-learning Informele Zorg

Minicollege over de gevolgen voor de ouders en brussen

KerntaakHerkennen
Competenties- Heeft kennis van (L)VB: de zichtbare en onzichtbare gevolgen. Heeft een vragende houding om de gevolgen op de mantelzorger en naaste(n) te kunnen herkennen.
OnderwerpMinicollege over de gevolgen voor de ouders en brussen
WerkvormConceptualiseren en toepassen
SamenstellingIn drietal
NiveauMBO

Je geeft een presentatie over de consequenties van de (zichtbare en niet- zichtbare) gevolgen van (L)VB en koppelt dit aan de gevolgen ervan voor de ouders/brussen.

Op de beginpagina van deze e-learning is een lijst gegeven van literatuur en informatie via sites over (L)VB en mantelzorg. Ga naar de bronnen van thema 1: “Gevolgen van (L)VB op de naaste(n)”.

  1. Bekijk deze literatuur en sites globaal. Neem hiervoor 30 minuten. Kies 3 boeken en 3 sites die je aanspreken vanwege de heldere informatie die gegeven wordt.

a.    Uit de gekozen boeken en sites ga je informatie verzamelen over de zichtbare en niet- zichtbare gevolgen van (L)VB. Maak een document met twee kolommen. In de linkerkolom zet je de gevolgen die je hebt gevonden. Maak daarbij een onderscheid in de gevolgen op cognitief, emotioneel, sociaal en gedragsmatig niveau. Neem hiervoor 15 minuten.

b.     Nu je een lange lijst hebt over de gevolgen van (L)VB ga je de rechterkolom invullen. Hierbij zoek je, in de door jou gekozen boeken en literatuur, naar de consequenties voor de ouders en brussen. Je kunt dat één op één doen: dus door de door jou beschreven gevolgen direct te koppelen, maar je kunt ook meer algemene consequenties beschrijven. Neem daarin mee dat de naaste(n) ook een leven buiten de deur heeft/hebben met sociale contacten, werk of hobby’s. Neem hiervoor 30 minuten.

c.      Je hebt nu een overzicht gemaakt van de door jou gevonden gevolgen van (L)VB en wat dat voor de ouders en brussen kan betekenen. Je gaat nu een minicollege voorbereiden voor je medestudenten of collega’s. In dit minicollege laat je zien hoe het gedrag van de persoon met (L)VB  de dagen bepaalt, wat de zichtbare en onzichtbare gevolgen zijn en welke claim dit legt op de directe omgeving. Geef voorbeelden bij jouw informatie. Je laat zien wat de directe koppeling is met de gevolgen voor de informele zorgers. Bedenk ook een aantal vragen (maximaal 3) waarmee je de ‘toehoorders’ aan het denken zet. Neem hiervoor 30 minuten.

d.     Bespreek met je docent of coördinator voor welke medestudenten of collega’s je dit minicollege gaat geven, wanneer dat plaatsvindt (denk ook aan een half uur in een teamvergadering / aan een onderdeel van een les) en hoeveel tijd je ervoor nodig hebt. Neem hiervoor 15 minuten.