E-learning Informele Zorg

Vragende houding

KerntaakHerkennen
Competenties-Begrijpt dat inzet van familie en vrienden een andere impact heeft dan vrijwillige inzet. Herkent de (on)mogelijkheden van cliënt en verwanten en bespreekt dit met de directe collega’s.
OnderwerpVragende houding
WerkvormToepassen en Reflectie
SamenstellingIn drietal
NiveauMBO

Opdracht
Beschrijf in een verslag hoe in een rollenspel of gesprek:
1) de vragende houding van invloed is geweest op het leren kennen van de gevolgen op naaste(n)
2) degene met (L)VB, de ouders, de brussen en zorgvrijwilligers als samenwerkingspartners zijn beschouwd.

Uitwerking
Zoek minimaal 5 filmpjes over (L)VB, informele zorg en professionele zorg. Bekijk minimaal 3 van deze filmpjes waar ook een professional bij betrokken is. Kijk goed hoe de professional vragen stelt, op welk gebied vragen worden gesteld en aan wie vragen worden gesteld. Schrijf je observaties kort op.

a. Je gaat nu een gesprek naspelen. Bedenk een situatie waarin iemand met (L)VB en de ouders aanwezig zijn. Bedenk hoe oud deze mensen zijn, wat hun onderlinge relatie is, waar deze mensen zijn, hoe lang ze daar al zijn, wat kenmerkend gedrag is van de persoon met (L)VB, en wat kenmerken zijn van de ouders en brussen: bijvoorbeeld de mate van vitaliteit of dat ze werk hebben of een grote familie die meedenkt enz.

b. Bedenk ook wat de reden is van het gesprek met de professional. Denk aan een kennismakingsgesprek, een vervolggesprek, een intakegesprek, een gesprek om het sociale netwerk in kaart te brengen, of …… Ga nu deze situatie naspelen door de rollen te verdelen. Begin maar gewoon en kijk hoe het gesprek verloopt.

c. Vervolgens kijk je gezamenlijk terug op deze nagespeelde situatie. Welke vragen van de professional hielpen de situatie voor de ouders en brussen in beeld te brengen? Wat maakte het lastig om daarover informatie te verkrijgen? Wat hielp wel? Welke vragen konden scherper? Welke vragen zouden meer uitgediept kunnen worden? Over welk onderwerp zou je meer informatie nodig hebben?