E-learning Informele Zorg

De opdrachten

Rechtspositie pgb

HBO | Rechtspositie pgb | Groep (tweetal) | 60 minuten

In deze opdracht gaan jullie met je telefoon een informatiefilmpje maken over het aanvragen van een pgb. Zorg dat onderstaande informatie in jullie filmpje (van maximaal 10 minuten) in ieder geval aan bod komt. Wat is een pgb? Welke vormen van pgb zijn er en wat zijn de belangrijkste verschillen? Aan welke voorwaarden moet je […]

start

De ervaringen met en van vrijwilligers

MBO | De ervaringen met en van vrijwilligers | Tweetal | 80 minuten

“Nou degene die je helpt, gaat steeds meer van je verwachten […] en dan gaat die grens helemaal vervagen. Dan denk ik: waarom vertel je me dit, daar heb je ook die voor en die. En op dat moment gaan ze maar door en dan moet jij je verantwoordelijkheid nemen en zeggen: ‘Nee, dit wil ik niet, […]

start

Betekenisvolle activiteiten

MBO | Betekenisvolle activiteiten | Individueel | 60 minuten

‘Qua sociaal leven is sowieso alles op een lager pitje komen te staan. Verjaardagen zijn te druk en slaan we meestal over. Vreemd genoeg lukken grote feesten wel, maar dat komt omdat je je dan toch weer richt op degene met wie je praat. Alcohol is ook hetzelfde: hij voelt zich steeds een beetje dronken, […]

start

Mantelzorg en vitaliteit

MBO | Mantelzorg en vitaliteit | Tweetal | 60 minuten

Bekijk het videofilmpje:  “Mantelzorg en Vitaliteit”. Deze video is te vinden op de filmlijst bij deze e-learning. Maak een samenvatting van minimaal 450 en maximaal 600 woorden. Gebruik hiervoor de indeling die gebruikt wordt van: – Lichaam – Hoofd – Hart – Ziel 2. In de video wordt het belang van een goed netwerk benadrukt. […]

start

Instrumenten en methoden

MBO | Instrumenten en methoden | Individueel | 30 minuten

Voor deze opdracht maak je gebruik van de publicatie Aan de slag met sociale netwerken van Movisie. Je krijgt een aantal vragen. Zoek de antwoorden op, noteer ze en kijk in het antwoordmodel in hoeverre je het goed hebt gedaan. Bron: https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Aan-de-slag-met-sociale-netwerken%20%5BMOV-2237000-1.1%5D.pdf Welk instrument gebruik je om familiebanden in kaart te  brengen? Zijn er hulpmiddelen […]

start

De kracht van een maatje

MBO | De kracht van een maatje | Individueel | 30-45 minuten

Bekijk het fragment hersenletsel en familiekracht. Hier zie je het verhaal van Marieke en de rol die haar netwerk heeft gespeeld na het ontstaan van het hersenletsel.   Bron NAH TV. hersenletsel   Rond de 23:00 min. wordt er gesproken over mensen met een kleiner netwerk. Hen wordt geadviseerd om contact te zoeken met professionals […]

start

Het sociale netwerk versterken en benutten

MBO | Netwerkbijeenkomst | Individueel | 30-45 minuten

Bekijk het volgende filmfragment over Uwe die mantelzorger is voor zijn partner Ilona. Binnenkort zal er een netwerkbijeenkomst georganiseerd worden. Uwe en Ilona worden hierbij ondersteund door de organisatie waar je werkzaam bent als activiteitenbegeleider. Maak een mindmap. Waar denk je aan bij het woord netwerkbijeenkomst? Bron: https://taalkanjer.nl/mindmap-als-hulp-bij-taal-en-spelling/ Zoek tenminste 3 bronnen op over netwerkbijeenkomsten. […]

start

Vrijwilligersklem

MBO | Vrijwilligersklem | Tweetal | 30 minuten

Uit onderzoek (Grootegoed, Machielse, Tonkens, Blonk, & Wouters, 2018)*, blijkt dat vrijwilligers regelmatig over hun grenzen heengaan. Ze hebben vaak een hechte relatie met de hulpvrager(s) opgebouwd, wat ‘nee’ zeggen moeilijk maakt. Casus: Frank (61) is sinds een half jaar gekoppeld aan Theo. Bij de matching vond er een gesprek plaats met de vrijwilligerscoördinator erbij. […]

start

Het perspectief van het netwerk

MBO | Het perspectief van het netwerk | Individueel | 3 uur toaal

Binnen deze opdracht ga je in gesprek met iemand uit het sociale netwerk van degene met NAH. Het doel van het gesprek is het leren kennen van het perspectief van (iemand uit) het netwerk en het gebruiken van de ervaringskennis uit het netwerk. Leg contact met iemand uit het sociale netwerk van iemand met NAH. […]

start

Behouden van het gezamenlijke netwerk

HBO | Behouden van het gezamenlijke netwerk | Individueel | 90 minuten

Voor deze opdracht gebruik je de publicatie Aan de slag met sociale netwerken. Je gaat daadwerkelijk aan de slag met sociale netwerken. Is er op jouw stageplek, (vrijwilligers)werkplek iemand die gebaat is bij het behouden en/of versterken van het netwerk? Wanneer dat zo is kies je deze persoon uit om de opdracht bij uit te […]

start