E-learning Informele Zorg

Het sociale netwerk versterken en benutten

KerntaakVersterken
CompetentiesDenkt actief mee in de voorbereiding van netwerkbijeenkomsten.
OnderwerpNetwerkbijeenkomst
WerkvormAbstraheren, Toepassen
SamenstellingIndividueel
Tijd30-45 minuten
NiveauMBO
  1. Bekijk het volgende filmfragment over Uwe die mantelzorger is voor zijn partner Ilona. Binnenkort zal er een netwerkbijeenkomst georganiseerd worden. Uwe en Ilona worden hierbij ondersteund door de organisatie waar je werkzaam bent als activiteitenbegeleider.
  2. Maak een mindmap. Waar denk je aan bij het woord netwerkbijeenkomst?

Bron: https://taalkanjer.nl/mindmap-als-hulp-bij-taal-en-spelling/

  1. Zoek tenminste 3 bronnen op over netwerkbijeenkomsten. Maak gebruik van de zoektermen: ‘Eigen Kracht Conferentie’, ‘Toekomstberaad’, ‘Sociale Netwerk Versterking’. Vul de mindmap verder aan.

De netwerkbijeenkomst rondom Uwe en Ilona wordt georganiseerd om de zorg voor Ilona te verdelen zodat Uwe zijn rol als mantelzorger op de lange termijn met plezier  kan volhouden.

4. Lees de volgende tekst geschreven door de sociaal werker van Zorgspectrum ‘t Zand te Zwolle.

Wat is een netwerk? Een sociaal netwerk is een kring mensen met wie de vaste mantelzorger en cliënt regelmatig contact heeft. Een sociaal netwerk is een netwerk van mensen of groepen mensen. Het is een verzameling van mensen die elkaar kennen via familiebanden, vriendschappen, clubs of organisaties ( bedrijven, instellingen) die vaak samenwerken. Een netwerk kan verschillende manieren van steun bieden en bruikbare feedback geven. Een netwerk bepaalt mede de mate van participatie en betrokkenheid in de samenleving.

Welke verschillende netwerken kun je onderscheiden bij de cliënt en zijn mantelzorger? Hoe gaat de communicatie tussen de verschillende netwerk leden?

Doel: in kaart brengen van het bestaande netwerk van de cliënt en zijn mantelzorger/familie, zodat de juiste personen worden uitgenodigd.

Methodiek: maak gebruik van het schema Sociale netwerk Zorgvrager of Mantelzorger ( zie bijlage 2). Hiermee voorkom je, dat er mensen vergeten worden.

Voorlichting ziektebeeld/begrijpt iedereen het ziektebeeld? Is de informatie over de gevolgen van het van het ziektebeeld in de verschillende netwerken hetzelfde geweest? Verschil in begrip en verwerking van het ziektebeeld bij de verschillende netwerken inventariseren.

In een teamvergadering wordt de voorbereiding van de netwerkbijeenkomst besproken. De maatschappelijk werker die Uwe en Ilona ondersteunt bij het voorbereiden van de bijeenkomst heeft een aantal vragen die ze aan de vergadering voorlegt.

5. Neem kennis van de vragen en bestudeer de antwoorden. Kan je je vinden in de antwoorden en zo ja, denk toch na over alternatieven. Of heb jij een andere mening? Als dit het geval is, schrijf die mening op.

A. Vooraf zou ik graag van Uwe en Ilona willen weten wat zij verwachten van de bijeenkomst. Zal ik dit met hen gezamenlijk bespreken of met ieder apart?

Het is belangrijk om met de direct betrokkenen de verwachtingen te bespreken. Een belangrijke factor is de mate van ziekte-inzicht bij Ilona. Voelt Uwe de ruimte om vrijuit te spreken waar Ilona bij is? Een  oplossing is om zowel met het echtpaar gezamenlijk als met de mantelzorger apart te spreken.

B. Hoe bepalen we wie er uitgenodigd worden bij de bijeenkomst?

Dit wordt met Uwe en Ilona besproken. Het gaat erom wie voor hen belangrijk zijn. Je kunt denken aan bijvoorbeeld buren, vrienden, familie, begeleiders. In deze netwerkbijeenkomst staat de vraag van Uwe centraal ‘Hoe kunnen we (meer) samen de zorg voor Ilona dragen?’ Het is van belang dat genodigden daarover kunnen meedenken en daar mogelijk ook een rol in kunnen spelen. Door het stellen van vragen kun je Uwe en Ilona helpen om mensen uit te nodigen. Misschien lijkt het netwerk in eerste instantie erg klein. Door vragen te stellen over het netwerk dat zij in het verleden hadden,  zouden er mensen naar voren kunnen komen die uitgenodigd kunnen worden. Vaak wordt geadviseerd om niet meer dan 20 mensen uit te nodigen.

C. Welke materialen hebben we nodig en waar gebruiken we die voor?

Handig is om een flip-over en stiften bij de hand te hebben. Daarop kunnen afspraken gezet worden en deze zijn dan meteen voor iedereen zichtbaar. Verder is er in principe niet veel nodig tenzij de specifieke situatie daarom vraagt.