E-learning Informele Zorg

Beleidsadvies mantelzorgondersteuning

KerntaakVerlichten
CompetentiesSignaleert knelpunten in beleid t.o.v. voorwaarden om met informele zorgers te werken. Weet bij wie beleid in beweging gebracht kan worden.
OnderwerpBeleidsadvies mantelzorgondersteuning
WerkvormReflecteren
SamenstellingIndividueel of in tweetal
Tijd60 minuten
NiveauHBO
  1. Uit recent onderzoek blijkt dat het niet werkt om hulpbehoevenden aan te sporen om hun netwerk in te zetten. Lees het artikel en beantwoord eerste de volgende vragen.
  • Welke persoonlijke- of praktijkervaringen heb jij hier zelf mee?
  • In hoeverre herken je de knelpunten die in het onderzoek naar voren komen?

Bron: https://nos.nl/artikel/2250096-hulpbehoevenden-aansporen-om-hun-omgeving-in-te-zetten-werkt-niet.html

 

  1. Stel je voor dat jij werkt in een organisatie waar je dit beleid van de overheid uitvoert. Je voert bijvoorbeeld keukentafelgesprekken waar je eerst uitvraagt wat mensen uit het sociale netwerk kunnen betekenen voordat er professionele hulp kan worden ingezet. In het artikel wordt gewaarschuwd dat de grote nadruk op zelfredzaamheid en het aansturen op zoveel mogelijk informele zorg niet het hart van het sociale overheidsbeleid kan en moet zijn.

Op Verdermethersenletsel.nl staat beschreven dat zelfoverschatting en verminderd ziekte-inzicht onzichtbare gevolgen van hersenletsel zijn. Wanneer de professional aanstuurt op zelfredzaamheid én er sprake is van zelfoverschatting kan dit overvraging in de hand werken. Zeker wanneer er weinig oog is voor de ervaringen van de mantelzorger of de mantelzorger niet vrijuit spreekt om degene met NAH niet te willen kwetsen. Én wanneer degene die het gesprek voert niet de kennis over niet- aangeboren hersenletsel heeft.

 

Gespreksvoerders gaven nogal eens aan dat zij onvoldoende kennis hadden van de problematiek

van bepaalde groepen; vooral van mensen met psychische en psychiatrische problemen,

met psychogeriatrische problemen zoals dementie en met multiproblematiek

(zoals daklozen en verslaafden). Ook melders zelf waren soms heel ontevreden over de

deskundigheid van gespreksvoerders wat betreft hun beperking. Gebrek aan kennis van

specifieke doelgroepen bij gemeenten blijkt een hardnekkig probleem, want ook in de

Wmo-evaluaties over 2007-2009 en 2010-2012 werd al gevonden dat gemeenten moeite

hadden om de problematiek van mensen met psychische klachten goed in beeld te krijgen

 (De Klerk et al. 2010; Kromhout et al. 2014) in SCP Zicht op de Wmo 2015

 

  1. Je hebt nu , als het goed is, een aantal knelpunten gesignaleerd. Schrijf op basis van wat je gelezen hebt (en indien van toepassing je eigen praktijk- en ervaringskennis) een aanbeveling (beleidsadvies). Maak een keuze of je je beleid richt op instellingsniveau, gemeentelijk niveau of de Rijksoverheid. Zoek uit wie er binnen de instelling, gemeente of overheid verantwoordelijk is voor dit beleid. Maak in je advies duidelijk wat het probleem is. Analyseer het probleem (waarbij je zelf nog minimaal 3 bronnen zoekt) en eindig met suggesties voor oplossingen. Verstuur je advies.

Tip: neem ook telefonisch contact op om te vragen of je advies goed is aangekomen en bied aan om mee te denken.